Dit is een overzicht van wetenschappelijke studies naar de effecten van lockdowns. Hun conclusies zijn allemaal negatief: er is geen of nauwelijks effect op de sterfte of op het risico van besmetting. Misschien zijn er studies die aantonen dat een lockdown uiterst zinvol is, maar mag je dan niet verwachten dat Rutte/DeJonge zo'n studie bij wijze van spreken huis aan huis laten verspreiden teneinde het draagvlak te vergroten? Vooralsnog ga ik er dus van uit dat zo'n studie er niet is.  [Lees verder]

In 1952 werd Londen getroffen door de Great Smog. 4000 doden waren het onmiddellijke gevolg. Als oorzaak werd vooral de kolenstook gezien plus bijzondere meteorologische omstandigheden. Het was een belangrijke les voor de wereld en overheden overal trachtten de luchtverontreiniging in te dammen. Als je naar de statistieken kijkt is dat wonderwel gelukt. De uitstoot van zwaveldioxide, koolmonoxide en stikstoffen  ozon en fijnstof is fors teruggedrongen. Reden voor vreugde zou je zeggen, maar van vreugde is weinig te bespeuren, het is nog immer geklaag alom, over open haarden en over het vuurwerk met oud en nieuw, over stikstof uit de landbouw en de bouw. Tienduizenden levens zouden er mee gemoeid zijn. Maar de vraag is: waar zijn die doden dan? 

[Lees verder]

Is Covid-19 erger dan de griep? Bij de aanvang van de epidemie zei de Wereld Gezondheids Organisatie dat de Infection Fatality Rate 3,4% was. Dat was schrikken. Maar tegelijkertijd verschenen er met name op YouTube allerlei wetenschappers die dat betwistten. Dit was volgens hen een gewoon griepvirus, misschien een tikje anders dan we doorgaans zien, maar verder passend in het beeld, en zeker geen 'killervirus'. Topdeskundigen als Ioannidis en Fauci vergeleken Corona expliciet met het griepvirus en Fauci deed dat in het New England Journal of Medicine (niet echt een tijdschrift van complotdenkers). Ik kan niet beoordelen of die wetenschappers gelijk hadden, maar als journalist kan ik wel inschatten of ze serieus genoeg waren voor media aandacht. Dubbel en dwars verdienden ze dat, maar als die aandacht er al kwam dan was het negatief en beschimpend. De media waren niet op zoek naar de waarheid, want die hadden ze al gevonden: bij de overheid. De media, vooral de NPO waren overheidsvoorlichters geworden. Het resultaat is een doodsbang volk, dat geen weet heeft dat er ook heel veel serieuze mensen heel anders tegen de 'pandemie' aankijken.  Ik was daar erg ongelukkig over en heb daarom begin april een overzicht gegeven van bijna 40 van die wetenschappers en hun visies. http://theorichel.nl/35plus-Wetenschappers-verbijsterd-over-het-Corona-s... [Lees verder]

Zou u uw kinderen laten spelen met Uranium238, Lood210, Ruthenium106 en Zink65, allemaal stralende radioactieve materialen? Waarschijnlijk niet. Begin jaren 50 van de vorige eeuw kon het echter wel met de 'Atomic Energy Lab' doos waarmee je 150 experimenten kon doen met bovengenoemde materialen. De overheid moedigde het gebruik van de doos aan want ondanks de atoombom was het enthousiasme voor de 'wondere wereld der stralen' nog groot en de overheid hoopte hiermee de jeugd te enthousiasmeren voor studies op dit gebied.Er werden evenwel slechts 5000 van de kits verkocht. Dat werd vooral geweten aan de moeilijkheid van de materie en aan de prijs van 50$ (zou vandaag 10x zo veel zijn). Gezondheidsproblemen zijn nooit gerapporteerd en werden ook niet verwacht. Deze Wiki heeft het hele verhaal.

  [Lees verder]

De Amerikaanse chemicus en nucleair specialist Galen Winsor vond de veiligheidsmaatregelen tegen radioactieve straling compleet onnodig en uit protest gaf hij een serie lezingen waar hij uranium at.

Voor een interessante wetenschappelijke verhandeling over de 'gevaren' van uranium, zie de bijlage.

  [Lees verder]

Professor dr. Kees de Lange (em. physics) from the Netherlands explains why ignoring nuclear energy would be criminal and condemn large parts of the world to energy poverty [Lees verder]

Het land wordt vol gezet met windmolens en zonnepanelen, maar volgens energiedeskundige Joris van Dorp kunnen we beter overschakelen op 100% kernenergie. Beter voor milieu en economie! U kunt Van Dorps berekeningen hier nalezen: https://medium.com/generation-atomic/how-much-would-a-100-nuclear-energy... [Lees verder]

Qua klimaat, afval, natuur, stikstof, lucht, schaal, beschikbaarheid en betaalbaarheid is kernenergie zonder gelijken. Kernenergie is groener dan groen! 'Waar wachten we nog op? zegt energiedeskundige dr. ir.André Wakker [Lees verder]

Staatsman in ruste Frits Bolkestein gelooft niet dat zon- en windenergie ooit volledig aan onze energiebehoefte tegemoet kunnen komen. Zonder kernenergie lukt het niet. [Lees verder]

Hoewel we nog zat fossiele brandstoffen hebben en hij niet in een klimaatprobleem gelooft vindt fysicus Kees de Lange dat we onze koers richting kernenergie moeten verleggen. Zie ook: https://opiniez.com/2020/08/05/het-is-de-hoogste-tijd-voor-kernenergie/c... [Lees verder]

Pages