Belazerd door de wetenschap

Beste Peer,

We zijn belazerd, jij en ik en vele mensen met ons.

Ik was erbij toen in 1978 jouw World Information Service on Energy werd opgericht in een zolderkamer aan het 2e Weteringplantsoen nr 9 in Amsterdam, in het Centraal Bureau van Milieudefensie waar ik destijds werkte. Strijden tegen kernenergie, dat deden we! Demonstraties organiseren, buttons Atoomenergie Nee Bedankt verkopen en Maurits en ik hadden zelfs een niet lopend handeltje in geigertellers. We hadden een windmolentje op het dak. Deed het van geen kanten maar kreeg veel media aandacht en daar ging het om. Leuke tijd!

Al gedurende mijn tijd bij MD vond ik ons betoog dat straling zo verschrikkelijk gevaarlijk was, zwak; waar zijn die slachtoffers dan? Na mijn vertrek is die twijfel alleen maar groter geworden en ik heb jou en de rest van de groene beweging dan ook waar ik kon geattaqueerd over paniek zaaien. Erg succesvol paniek zaaien moet ik helaas constateren, want een groot deel van de wereld denkt er waarschijnlijk net zo over als jij.

Een zwak punt in mijn verhaal is dat je kunt zeggen: onze paniekzaaierij is gebaseerd op de wetenschap! Nou jij weer!

Tja dat klopt. De wetenschap heeft bepaald dat straling ALTIJD gevaarlijk is. Daarmee is onze planeet eigenlijk al onbewoonbaar verklaard, want er zijn geen plekken zonder straling. We zouden als gewone burgers niet meer dan 1 milliSievert per jaar mogen ontvangen, maar er zijn talloze plekken op aarde waar mensen honderden malen meer ontvangen en vaak blijken ze op die plekken een betere gezondheid te hebben!

Bij ieder ongeluk waarbij straling vrij kwam dreigen de media onophoudelijk over de massa's kankergevallen die dat op zou kunnen leveren, maar niemand heeft die tot dusver kunnen vinden. Bij Tsjernobyl zijn plm 50 stralingsdoden geconstateerd en een volstrekt minimaal aantal kankergevallen, het ergste nucleaire ongeluk ooit! (Vooral op het dak van een brandende kerncentrale staan is riskant - t is maar een tip).

Talloos zijn de publicaties waarin wetenschappers hel en verdoemenis voorspellen door blootstelling aan straling maar niemand kan de slachtoffers vinden. Sterker nog: talloos zijn de publicaties waaruit blijkt dat mensen juist minder kanker krijgen als ze extra bestraald worden met iets van 100 milliSievert (pas bij 1000 milliSievert kom je in de problemen).

Ja, maar als de wetenschap het toch zegt?

Het is de vraag hoe lang de wetenschap dat nog zegt.

Dankzij de 20 jaar durende speurtocht van professor in de toxicologie Edward Calabrese van de Univ van Massachusetts weten we nu dat de centrale stelling van de stralingsbeschermers, 'straling is altijd gevaarlijk' op fraude is gebaseerd, meervoudige fraude en wetenschappelijk wangedrag. De grote man van de straling-is-altijd-gevaarlijk-stelling, professor Herman Muller kreeg in 1946 de Nobelprijs voor zijn 'bewijs' dat straling mutaties kan veroorzaken, maar hij verzweeg daarbij dat andere wetenschappers zijn ongelijk al lang hadden aangetoond (en hij wist dat bovendien). In de jaren 50 manipuleerde Muller (ondersteund door oliegeld van Rockefeller die de nucleaire concurrentie vreesde) de Akademie van Wetenschappen in de VS zodat zijn stelling tot dogma werd verheven en Peer de Rijk en Theo Richel 'argumenten' hadden om mensen bang (en lid!) te maken.

Binnen de prestigieuze Health Physics Society is nu een woedende discussie uitgebroken die er heel goed toe zou kunnen leiden dat de stralingsnorm van 1 milliSievert per jaar tot 2 milliSievert per dag wordt opgekrikt. Dat is naar aanleiding van een serie van 22 video interviews met Calabrese die zich laten beluisteren als een wetenschappelijke detective over fraude en een geschiedenis van de bangmakerij. Zeer aanbevolen!

Dus Peer, het was niet onze schuld, we zijn gewoon belazerd, net als de hele wereld. Ik ga op zoek naar een paar honderd extra milliSievert op mijn oude lichaam. Dat is erg moeilijk want de loze angst zit er overal diep in. Aan jou het vriendelijke verzoek om hier op te reageren, we moeten af van die radiofobie want hij kost mensenlevens.

Hier staan de interviews met prof Calabrese: http://hps.org/hpspublications/historylnt/index.html#

Add new comment