Is Covid-19 erger dan de griep?

Is Covid-19 erger dan de griep? Bij de aanvang van de epidemie zei de Wereld Gezondheids Organisatie dat de Infection Fatality Rate 3,4% was. Dat was schrikken. Maar tegelijkertijd verschenen er met name op YouTube allerlei wetenschappers die dat betwistten. Dit was volgens hen een gewoon griepvirus, misschien een tikje anders dan we doorgaans zien, maar verder passend in het beeld, en zeker geen 'killervirus'. Topdeskundigen als Ioannidis en Fauci vergeleken Corona expliciet met het griepvirus en Fauci deed dat in het New England Journal of Medicine (niet echt een tijdschrift van complotdenkers). Ik kan niet beoordelen of die wetenschappers gelijk hadden, maar als journalist kan ik wel inschatten of ze serieus genoeg waren voor media aandacht. Dubbel en dwars verdienden ze dat, maar als die aandacht er al kwam dan was het negatief en beschimpend. De media waren niet op zoek naar de waarheid, want die hadden ze al gevonden: bij de overheid. De media, vooral de NPO waren overheidsvoorlichters geworden. Het resultaat is een doodsbang volk, dat geen weet heeft dat er ook heel veel serieuze mensen heel anders tegen de 'pandemie' aankijken.  Ik was daar erg ongelukkig over en heb daarom begin april een overzicht gegeven van bijna 40 van die wetenschappers en hun visies. http://theorichel.nl/35plus-Wetenschappers-verbijsterd-over-het-Corona-s...

Covid-19 is erger dan de griep, dat vinden blijkbaar veel mensen en de media zijn nauwelijks geïnteresseerd in de vraag of dat wel waar is. Velen worden zelfs boos als je überhaupt de vraag stelt, natuurlijk is Covid-19 erger! Wat een schande dat je dat bagatelliseert!

Op de site van de WHO staat een artikel van prof Ioannidis https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf . Daaruit blijkt dat de Infection Fatality Rate (IFR) van Covid-19 voor mensen jonger dan 70 jaar 0,05% is. Voor oudere mensen is-ie 0,23%. De IFR voor de ‘gewone’ griep (het gewoon noemen van de griep is een belangrijke oorzaak voor dit hele misverstand) is 0,1%. 

Conclusie Covid-19  is voor ouderen iets gevaarlijker dan de griep en voor jonge mensen juist minder gevaarlijk. Aldus de hoogste autoriteit op gezondheidsgebied in de wereld. Ik heb overigens de indruk dat de mensen onder de 70 veel banger zijn dan de ouderen, de echte risicogroep. Dat is heel eng, want die jonge mensen  begrijpen ondanks de hoogste opleiding vaak niet wat 0,05% betekent. Dat getal verdampt tegen de achtergrond van een reportage over iemand van 30 die aan Covid-19 is bezweken. Ze zijn bereid alles op te offeren aan die angst. Alles.

Ja maar ‘Long Covid’? Sommige mensen blijken er toch langdurige longbeschadigingen aan over te houden en ook aan het hart!. Dat klopt en dat is bij griep niet anders. Het komt voor maar heel weinig en doorgaans geneest het.

Volgens het RIVM kostte de griepepidemie van 2018 9400 levens. In het voorjaar van 2020 bleven wij beneden de 7000. Toen kwam de 'Tweede Golf', maar de realiteit daarvan wordt betwist. Maar als we de sterfgevallen daarvan bij die van het voorjaar optellen komen we (aldus Worldometers,info) op 9500.  Vind u dat een significant verschil met de griep?

Maar Covid-19 zelf, hoe zwaar drukt die straks op de overlevingsbalans van ons land? Er zijn 9500 mensen gestorven door Covid-19 zegt men, maar veel van die mensen zouden waarschijnlijk een maand later sowieso gestorven zijn. Dat zie je ook in de CBS statistieken: de oversterfte tijdens de epidemie wordt gevolgd door een ondersterfte. Hoewel de eindcijfers op dat moment nog niet bekend waren zal alle gecombineerde narigheid van 2020 uiteindelijk laten zien dat er een oversterfte is van 2100 mensen (  https://www.linkedin.com/pulse/prognose-van-oversterfte-2020-tm-week-41-... ). Er is geen enkele reden om te denken dat dit dankzij de lockdown is, internationale studies  laten niet of nauwelijks een verband zien tussen lockdown en sterfte. Dat komt vooral ook omdat het virus zich zo snel verspreidt dat lockdowns altijd te laat komen, de echte epidemie is dan al voorbij.  Dat cijfer van 2100 is alleen maar het bewijs van het gelijk van wat al die wetenschappers al in het prille voorjaar zeiden: dit is geen killervirus. 

Maar de lockdown zelf die zal op termijn wel levens gaan eisen. Dat heeft te maken met uitgestelde medische behandeling van mensen (volgens de Uni Birmingham 28 miljoen mensen wereldwijd), maar ook met zelfmoord door faillissementen, inkomensverlies die zich als gezondheidsverlies manifesteert ('wealthier is healthier') het zijn allemaal fenomenen met een prijskaartje dat je in levens uit kunt drukken. Volgens prof Helsloot (Uni Nijmegen) gaat het dan om een verlies aan levensjaren dat veel groter is dan de (zeer controversiële) winst aan levensjaren door de lockdown.

 

Hier een vergelijkbaar verhaal van dr Kompanje van de Erasmus Uni: https://kompanje.org/2020/12/03/ben-je-bang-om-de-griep-te-krijgen/

 

Tags: 

Add new comment