Is de huidige luchtverontreiniging wel zo dodelijk?

In 1952 werd Londen getroffen door de Great Smog. 4000 doden waren het onmiddellijke gevolg. Als oorzaak werd vooral de kolenstook gezien plus bijzondere meteorologische omstandigheden. Het was een belangrijke les voor de wereld en overheden overal trachtten de luchtverontreiniging in te dammen. Als je naar de statistieken kijkt is dat wonderwel gelukt. De uitstoot van zwaveldioxide, koolmonoxide en stikstoffen  ozon en fijnstof is fors teruggedrongen. Reden voor vreugde zou je zeggen, maar van vreugde is weinig te bespeuren, het is nog immer geklaag alom, over open haarden en over het vuurwerk met oud en nieuw, over stikstof uit de landbouw en de bouw. Tienduizenden levens zouden er mee gemoeid zijn. Maar de vraag is: waar zijn die doden dan? 

Webinar: Fijnstof (PM 2.5) veroorzaakt geen doden

De claim dat 20% van de wereldbevolking door fijnstof sterft is gebaseerd op fraude en literatuurselectie. steve milloyDe wetgeving aangaande  “Particulate Matter 2.5” kan in z’n geheel in de prullenbak. De wetgeving voorPM 10 is voldoende. Dat betoogt epidemioloog/ advocaat/ conservatief commentator Steve Milloy in  weer een prikkelend en gratis webinar voor de Groene Rekenkamer op dinsdag 18 mei a.s.


Doe mee, leg Milloy het vuur aan de schenen, registreer hier.


In 2007 schreven Joel Schwartz en Steven Hayward  in Air Quality in America: A Dose of Reality on Air Pollution Levels, Trends and Health Risks:


Luchtverontreiniging treft veel minder mensen, veel minder vaak en met veel minder ernst dan algemeen wordt aangenomen....De claim luchtvervuiling-sterfte verdient nog meer scepsis. Ten eerste is het gebaseerd op dezelfde onbetrouwbare correlatiemodellen die medische autoriteiten op andere gebieden op een dwaalspoor hebben gebracht. Ten tweede, hoewel vervuiling in verband werd gebracht met gemiddeld hogere voortijdige sterfte, leek het (de vervuiling,TR) in ongeveer een derde van de steden bescherming te bieden tegen de dood. Hoe kan vervuiling mensen in sommige steden doden en in andere redden? Waarschijnlijker zijn beide resultaten eerder toevalscorrelaties dan echte effecten. Ten derde zijn onderzoekers er niet in geslaagd dieren te doden in laboratoriumexperimenten, zelfs niet wanneer ze ze blootstellen aan luchtvervuiling op niveaus die vele malen groter zijn dan ooit in de Verenigde Staten. Dit suggereert dat luchtverontreiniging op de recordlage niveaus van vandaag geen risico vormt, en dat de huidige normen de gezondheid nogal royaal beschermen.


In 2017 verscheen een grote studie naar het verband tussen de concentraties ozon en fijnstof in de lucht van Californië, de dichtstbevolkte staat van de VS en de sterfte. De vraag was simpel: sterven er meer mensen bij toename van de luchtverontreiniging? Voor het antwoord moest eerst een enorme vracht gegevens worden gevonden, of beter uit de handen van de overheid worden geworsteld, want die werkte niet echt mee. Californië werd verdeeld in 8 'air basins'  (luchtbakken?) en daarvan vergaarden ze voor alle 4700 dagen tussen 2000-2012 de data over temperatuur, luchtvochtigheid en de concentraties fijnstof en ozon. Tevens beschikte men over twee miljoen overlijdenscertificaten uit die periode. Daar waren de sterfgevallen door ongelukken uit weggefilterd. Vervolgens zijn al deze gegevens verwerkt in bijna 80.000 modellen die allemaal moesten speuren of de pieken of piekjes in de luchtverontreiniging ook samenvielen met piekjes of pieken in de sterfte.  Niet was het antwoord '.... we were unable to find a consistent and meaningful relationship between air quality and acute death in any of the eight California air basins considered' aldus de onderzoekers. 


De standard manier om oorzaak en effect van iets te vinden is een experiment in het echte leven. Je kunt mensen moeilijk voor een experiment blootstellen aan smerige lucht, maar toen de Environmental Protection Agency voor 270 van 501 counties een reductie van de luchtverontreiniging bewerkstelligde werd dat niet teruggezien in de sterfte. En een onderzoek van de sterfte kort nadat door een bosbrand de concentraties fijnstof waren verhoogd leidde niettot een verhoging van de sterfte. Bij de studies die concluderen dat luchtverontreiniging wel tot extra sterfte leiden zijn wellicht andere factoren genegeerd. Als je alleen naar de luchtverontreiniging kijkt zien we geen effect. 


NB Het gaat hier over acute sterfte, niet over lange termijn-effecten, maar de onderzoekers wijzen op een studie naar de effecten van chronische luchtverontreiniging die ook niks opleverde. Overigens hebben ze ook gekeken of de cijfers zouden veranderen als ze zouden verdisconteren dat het dodelijke effect zich iets vertraagd zou manifesteren. Dat was niet zo. 


De auteurs bepleiten een heroverweging van de normen voor luchtverontreiniging in Californië


De studie is gepubliceerd in het Journal of Regulatory Toxicology and Pharmacology.en staat hier onder. 


Hier een update: https://junkscience.com/2020/12/huge-winning-epa-will-not-tighten-pm2-5-...


 


Steve Milloy


Smog does not cause or trigger asthma. EPA has conducted much clinical research with ozone levels 5x higher than the standard -- not a cough, wheeze or other clinical effect attributed to the human guinea pig exposures. https://eenews.net/stories/1063721449… via


@EENewsUpdates

Tags: 

Add new comment