Kan de stralingsnorm naar 100 milliSievert per maand - dus duizendmaal hoger?

In de jaren 30 was de hoeveelheid straling die een mens jaarlijks mocht ontvangen 730 milliSievert (omgerekend). Tegenwoordig is die norm 1 milliSievert per jaar. De norm van 730 milliSievert was gebaseerd op waarnemingen. Het was een tijd waarin jan en allemaal kon experimenteren met radiumdrankjes en soms primitieve roentgenbuizen. Dat ging soms behoorlijk mis, zoals de geschiedenis van de Radiummeisjes (die wijzerplaten van horloges beschilderden met lichtgevende radiumverf en zichzelf aldus doodstraalden) laat zien, maar er werd zo wel een heleboel informatie verzameld en op basis van die informatie kwam men dus tot deze norm.

In die tijd was er nog niet de aandacht voor kanker zoals vandaag de dag. Het kankerrisico zit hier dus nog niet in verdisconteerd. Daarover verkreeg men pas duidelijkheid door onderzoek op de overlevers van de atoombom. Daar werd gevonden dat mensen die waren bestraald met 100-200 milliSievert  geen kanker kregen.

De norm is nu 1 milliSievert per jaar, veel en veel lager. Er zijn geen observaties die de zin daarvan aantonen, het is een puur theoretische constructie. Belangrijkste inspiratie er voor is de stelling dat straling altijd gevaarlijk is. Dat is een claim van de amerikaanse professor Muller uit de jaren 30 van de vorige eeuw en die claim is gebaseerd op zijn onderzoek waarbij hij fruitvliegen een voor mensen dodelijke dosis straling gaf. Dit kun je vergelijken met een onderzoek naar de gevaren van alcohol waarbij je muizen iedere dag twee liter jenever laat drinken en dan na een jaar concludeert dat een glaasje per dag gevaarlijk is voor mensen. Mullers onderzoek wordt nu frauduleus genoemd, maar het dicteert nog steeds de regelgeving (zie hier).

De norm van 1 milliSievert per jaar  is niet op observaties gebaseerd, maar heeft de hele wereld bang gemaakt. Een gevolg daarvan zijn bijvoorbeeld de evacuiaties van honderdduizenden mensen na de ongelukken van Tsjernobyl en Fukushima. Die evacuaties hebben enorme verwoestingen aangericht in de levens van de mensen en duizenden doden geeist. Als ze thuis waren gebleven en zich hadden laten bestralen waren de gevolgen beperkt gebleven.

Dat zijn allemaal redenen om de stralingsnorm aan te passen. Wat professor Wade Allison betreft kan die norm met meer dan een factor duizend omhoog naar 100 milliSievert per maand. Totale jaardosis wordt dan 1200 milliSievert. Allison legt het uit in de video. 

Comments

Zeer Interessant Theo.

De uitleg specificeert de Sievert als eenheid: Joule per kilogram. Dit betekent dan toch dat de absolute dosis schaalt met de massa van de ontvanger en dus de energie bij toediening aan vliegjes wordt automatisch aangepast aan hun afmeting en massa. Dus die analogie van de jenever gaat dan toch niet op?! Als je het daar mee eens bent, moet je dat toch even aanpassen. Groet Cyril

"... dat mensen die waren bestraald met 100-200 milliSievert geen kanker kregen." In vorige eeuw bleek dat hoge percentages medici die met straling werkten, zoals röntgenologen, vroegtijdig kankers kregen. Er bleek een sterke relatie te zijn met de stralingsdosis en de kans op vroegtijdige kanker. Vervolg onderzoek bij de atoombom mensen die lage doses straling hadden gekregen, liet verhoogde risico's op kankers en hartfalen na een latentie periode van 20-60jaar na de bom, zien. Overeenkomstig bij roken/nicotine (rokers krijgen na 20-60 jaar kanker), lage niveaus asbest vergiftiging, etc. Die onderzoeken leidden tot een periode met geleidelijk steeds verder aangescherpte stralingsnormen. Dus moest een tiental jaren terug mijn tandarts zelfs een apart hokje bouwen voor de foto van een kies (= ~0,003mSv).

Je schrijft: 'In vorige eeuw bleek dat hoge percentages medici die met straling werkten, zoals röntgenologen, vroegtijdig kankers kregen.' Inderdaad en die kregen dus meer dan 100-200 milliSievert (heel vaak veel meer). Die ervaringen leidden er toe dan eind jaren 40 de limiet werd gesteld op ongeveer 750 milliSievert per jaar. Dat is ook waar prof Wade Allison bij aansluit. Er is een hele discussie gaande of mensen die de atoombom overleefden bij een bepaalde dosis misschien zelfs langer zullen leven dan wanneer ze geen bom over zich zouden hebben gekregen. Dat is controversieel, maar het geeft aan dat er nogal genuanceerd gedacht wordt over de late effecten van de bom. Dat voorbeeld van je tandarts is voor mij alleen maar een illustratie van een afschuwelijke trend waarbij eigenlijk iedereen slachtoffer/patiënt is, van de geboorte tot het graf. Er wordt geen enkel leven gered met zo'n maatregel, maar wel veel geld verspild dat we aan zinniger zaken hadden kunnen besteden.

Theo, meer dan 100mSv/a was voor radiologen al in de jaren zestig finito vanwege verhoogde kans op kanker & hartinfarcten. Dit solide onderzoek laat onomstotelijk zien dat zelfs kleine verhogingen van 0,5mSv/a (~30% achtergrond straling) al hoog significante verhogingen opleveren van het aantal nieuw geboren baby's die zwaar gehandicapt of dood ter wereld komen: http://www.ibis-birthdefects.org/start/cache/Congenital%20Malformations%20Stillborn.pdf

@Theo, De effecten van de atoombommen worden onderzocht door de RERF (samenwerkingsverband tussen US en Japanse top-universiteiten) die o.a. Life Span Studies doet. Een van hun conlusies in hun laatste rapport (no.14):"The estimated lowest dose range with a significant ERR for all solid cancer was 0 to 0.20 Gy, and a formal dose-threshold analysis indicated no threshold; i.e., zero dose was the best estimate of the threshold." (ERR=Excess Relative Risk, oftewel het extra risico vanwege de atoombom). In hun rapport concluderen ze dat het bij lage stralingsdosis 20 tot 60jaar duurt voordat er significante gezondheidsschade zichtbaar wordt. Dat is geheel in lijn met nicotine (roken), asbest, strychnine, e.a.

Ik had het over de norm aan het einde van de jaren 40. In de jaren is de LNT tot Gods woord verheven en is het knijpen met de normen begonnen. Evenwel is iedereen die iets van straling af weet het er over eens dat er nooit bewijs is geleverd dat straling beneden een niveau van 100-200 mSv kwaad doet. Ook voorstanders van de LNT zeggen dat. Ik ben niet zo goed in 'onomstotelijke' waarheden en ik vind dat stuk waar je me naar toe verwijst simpelweg onbegrijpelijk. Behalve de slotzin 'However, opponents of our methods and findings should bear in mind that the mere possibility of confounding is not a proof of confounding and, even more so, it is not a proof of no effect.' Volgens mij zeggen ze: misschien hebben we onvoldoende bewijs geleverd, maar het zou toch allemaal best waar kunnen zijn?' Ik schiet duidelijk tekort Bas, kom met een aanwijzing dat anderen dit stuk wel serieus nemen.

"iedereen ... eens dat er nooit bewijs is geleverd dat straling beneden een niveau van 100-200 mSv kwaad doet." Het is omgekeerd. Iedereen die de stralings vakliteratuur leest is het er over eens dat er veel bewijs is geleverd! Het door mij aangehaalde onderzoek bewijst dat het risico op sterk misvormde of ontbrekende ledematen toeneemt met 130% per 1mSV/a toename van de straling, het risico op aangeboren hartafwijkingen toeneemt met 80% per 1mSv/a stralingstoename, enz. De slotzin geeft aan dat ze meer dan voldoende bewijs hebben geleverd. Ook de autoriteiten nemen het serieus zoals blijkt uit de inmiddels aangetrokken stralingsnormen.

Hieronder volgt de samenvatting door de National Academy of Sciences van het hoofdstukje over effecten op het nageslacht van lage doses straling in Beir 7. Er is geen enkele verwijzing naar jouw gruwelkabinet van missende ledematen, dus het lijkt me dat je de National Academy of Sciences er van moet proberen te doordringen dat ze het geheel bij het verkeerde eind hebben. "Estimating Risks to Children of Parents Exposed to Ionizing Radiation Naturally-occurring genetic (i.e., hereditary) diseases arise as a result of alterations (mutations) occurring in the genetic material (DNA) contained in the germ cells (sperm and eggs) and are heritable (i.e., they can be transmitted to the offspring and subsequent generations). The concern over whether exposure to ionizing radiation would cause an increase in the frequencies of genetic diseases launched extensive research programs to examine the adverse genetic effects of radiation in the children of A-bomb survivors and other studies focusing on mammals that could be bred in the laboratory, primarily the mouse. Studies of 30,000 children of exposed A-bomb survivors show a lack of significant adverse genetic effects. During the past 10 years, major advances have occurred in our understanding of the molecular nature and mechanisms underlying naturally occurring genetic diseases and radiation-induced mutations in experimental organisms including the mouse. The risk estimates presented in this report have incorporated all these advances. They show that, at low or chronic doses of low-LET irradiation, the genetic risks are very small compared to the baseline frequencies of genetic diseases in the population. Given BEIR VII estimates, one would not expect to see an excess in adverse hereditary effects in a sample of about 30,000 children (the number of children evaluated in Hiroshima and Nagasaki). One reason that genetic risks are low is that only those genetic changes compatible with embryonic development and viability will be recovered in live births."

Natuurlijk niet. Immers die kinderen werden niet verwekt kort (dagen) na de gamma stralingsblast van de atoombom. Elders in het rapport wordt afdoende aangegeven wat de risico's zijn. Het onderzoek waar ik aan refereer is veel relevanter omdat dat de stralingsgevolgen van een kernreactor ongeluk laat zien = vele tientallen tot honderden jaren straling met voortschrijdende mutaties en misvormingen.