Lockdown-studies: geen effect op de sterfte

Dit is een overzicht van wetenschappelijke studies naar de effecten van lockdowns. Hun conclusies zijn allemaal negatief: er is geen of nauwelijks effect op de sterfte of op het risico van besmetting. Misschien zijn er studies die aantonen dat een lockdown uiterst zinvol is, maar mag je dan niet verwachten dat Rutte/DeJonge zo'n studie bij wijze van spreken huis aan huis laten verspreiden teneinde het draagvlak te vergroten? Vooralsnog ga ik er dus van uit dat zo'n studie er niet is. 


Toch denk ik zelf niet dat een lockdown per se altijd zinloos is. De ervaringen in Taiwan en Zuid Korea en China suggereren dat als je er maar vroeg genoeg bij bent dat je dan wel enig effect kan sorteren. De vraag is of je dat een goed idee is.. Veel mensen willen het ongetwijfeld, eigenlijk vinden ze sowieso dat de wereld het beste af is door iedereen achter slot en grendel te zetten en de Corona angst heeft die overtuiging alleen maar versterkt. Ik ben daar tegen en niet alleen omdat een vrije maatschappij voor iedereen beter is of omdat lockdowns veel dodelijker zijn dan de kwaal die ze moeten bestrijden, maar vooral omdat in mijn ogen de ernst van de situatie zo een enorme ingreep niet rechtvaardigt. Hoe je het ook wendt of keert de Covid-epidemie is een soort van griep epidemie. Ja het influenzavirus is een ander virus dan het Corona virus, maar de schade die ze veroorzaken is nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De ene keer is de schade van de griep zeer veel groter dan wat we nu zien (de Spaansee griep) en de andere keer veel kleiner (Mexicaanse griep) maar tot dusverre past Covid-19 gewoon in het rijtje. 


Een van de redenen waarom we nagenoeg overal te laat waren was dat vanaf het begin af aan virologen en vergelijkbaar volk zeiden dat we ons niet zo druk moesten maken: dit was geen killervirus. Ik heb begin april een overzicht gemaakt  van bijna 40 van die deskundigen. Ik denk dat de regeringsadviseurs van het Rivm zich in eerste instantie ook in die zin hebben uitgelaten - totdat ze overspoeld werden door een golf van angst via de media en de politiek.  Her en der wordt nu geroepen dat we veel te laat hebben ingegrepen, maar de Infection Fatality Rate geeft die sussende mensen alsnog gelijk. Corona is geen killer-virus.


Ja maar zeggen velen, het gaat niet alleen om de sterfte, het gaat ook om een overbelasting van de zorg. Het niet overbelasten van de zorg is blijkbaar zo belangrijk dat we daar best een heleboel mensenlevens in de toekomst voor over hebben, want volgens deskundigen gaan we nog een hoge rekening betalen voor die lockdowns.Rutte/DeJonge mogen een land in de doodsangst storten teneinde aan de aandacht te onttrekken dat ze hun werk niet goed hebben gedaan (namelijk de zorg hebben afgebroken). Bovendien: hoe overbelast was die zorg nu werkelijk? Tijdens de eerste golf zijn er twee noodhospitalen gebouwd en die zijn niet gebruikt. Tijdens de tweede golf zijn ze niet uit de opslag gehaald en een aanbod voor een hospitaalschip inclusief personeel tijdens is afgeslagen. Het hele jaar door konden landen gebruik maken van de overmaat aan IC-capaciteit in Duitsland, dat is in beperkte mate gebeurd. 


De Wereld Gezondheidsorgenisatie (WHO) publiceerde in oktober 2020 een studie waaruit duidelijk was dat er voor een lockdown geen bewijs was. Die studie staat hier en hier staat een verhaal er over van enkele duitse wetenschappers.


De lockdown-studies:


1. Geen effect op de sterfte (Lancet, juli)


Op basis van gegevens uit 50 landen konden de onderzoekers geen verband vinden tussen de lockdowns en afname van sterfte. Er werd wel een effect gezien van lockdowns op de 'recovery rate' maar het wordt niet goed duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. (Mensen die sneller opknappen vanwege een lockdown, hoe werkt dat dan?). Lees hier het artikel zelf in De Lancet


2. Analyse van 160 landen: Geen effect op de sterfte (november)


Gegevens van 160 landen betreffende de eerste 8 maanden van de pandemie. Er werd geen verband gevonden tussen lockdowns of de ernst daarvan met de sterftecijfers. “Stringency of the measures settled to fight pandemia, including lockdown, did not appear to be linked with death rate,” concludeerden de onderzoekers.Lees de studie hier zelf in Frontiers in Public Health


3. Beperkt effect op de sterfte (Tel Aviv, oktober)


De onderzoekers vergeleken sterftecijfers met de mobiliteitsgegevens  van iPhone-gebruikers (Apple stelt die gegevens ter beschikking). Daarmee konden ze zien dat iPhone gebruikers daadwerkelijk minder mobiel waren tijdens lockdowns. Daarmee konden ze vaststellen dat de lockdown de sterfte verminderde, maar dat was alleen het geval als het betreffende land er snel bij was. Het effect was dan ook langdurig. De lockdown diende binnen een week nadat de eerste sterfgevallen waren gemeld tye worden ingesteld, daarna had hij geen effect meer. De strengheid, noch de duur van de lockdown bleken van invloed.


“We would have expected to see fewer Covid-19 fatalities in countries with a tighter lockdown, but the data reveals that this is not the case,” aldus de onderzoekers. Lees de studie hier zelf: Embo Molecular Medicine


4. Geen effect op de sterfte (Bloomberg, Mei)


Journalist Elaine He analyseert gegevens van de Universiteit van Oxford over verschillende anti Corona maatregelen in Europa maar ziet geen verband tussen de strengheid van de lockdowns en de sterfte.  Het artikel 'The Results of Europe’s Lockdown Experiment Are In\  staat in Bloomberg Opinion


5. Ondanks strenge lockdown: positief getest (VS, november)


Ongeveer 3000 recruten ondergingen voorafgaand aan hun opleiding een lockdown teneinde schoon te beginnen. De helft van hen onderging op vrijwillige basis een extra strenge lockdown. Na 14 dagen werden in beide groepen recruten positief getest, in de strenge groep meer dan de andere. Dit is bijzonder want dit is een 'prospectieve' trial en die hebben een grotere bewijskracht dan de overige studies hierboven die allemaal terugkijken in plaats van vooruit. Lees de studie hier zelf in het New England Journal of Medicine 


6. Ioannidis et al. 'we do not find significant benefits on case growth of more restrictive NPIs'


Background and aims: The most restrictive non-pharmaceutical interventions (NPIs) for controlling the spread of COVID-19 are mandatory stay-at-home and business closures. Given the consequences of these policies, it is important to assess their effects. We evaluate the effects on epidemic case growth of more restrictive NPIs (mrNPIs), above and beyond those of less restrictive NPIs (lrNPIs).


Methods: We first estimate COVID-19 case growth in relation to any NPI implementation in subnational regions of 10 countries: England, France, Germany, Iran, Italy, Netherlands, Spain, South Korea, Sweden, and the US. Using first-difference models with fixed effects, we isolate the effects of mrNPIs by subtracting the combined effects of lrNPIs and epidemic dynamics from all NPIs. We use case growth in Sweden and South Korea, two countries that did not implement mandatory stay-at-home and business closures, as comparison countries for the other 8 countries (16 total comparisons).


Results: Implementing any NPIs was associated with significant reductions in case growth in 9 out of 10 study countries, including South Korea and Sweden that implemented only lrNPIs (Spain had a non-significant effect). After subtracting the epidemic and lrNPI effects, we find no clear, significant beneficial effect of mrNPIs on case growth in any country. In France, e.g., the effect of mrNPIs was +7% (95CI -5%-19%) when compared with Sweden, and +13% (-12%-38%) when compared with South Korea (positive means pro-contagion). The 95% confidence intervals excluded 30% declines in all 16 comparisons and 15% declines in 11/16 comparisons.


Conclusions: While small benefits cannot be excluded, we do not find significant benefits on case growth of more restrictive NPIs. Similar reductions in case growth may be achievable with less restrictive interventions.


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33400268/


 

Tags: 

Add new comment