Nog meer bewijs: Lage dosis straling verkort IC-verblijf Covid-19 longpatiënten aanmerkelijk


Een lage dosis straling verkort het verblijf van Covid-19-longpatiënten op de intensive care aanmerkelijk, de patiënten kunnen een stuk eerder naar huis. Dat is het resultaat van een onderzoek aan de Emory universiteit in Atlanta (Georgia) in vervolg op een pilotstudie die vergelijkbare resultaten opleverde. Daar kan nu ook een pilotstudie in Iran aan worden toegevoegd. waar 80% (4/5) deelnemers binnen enkele dagen opknapte door de lage dosis straling. Het enthousiasme onder artsen is groot alhoewel verder onderzoek zeker nodig is. 


De eerste studie waar we op deze site over berichtten (Emory1: 5 patiënten), het onderzoek in Iran (5 patiënten) en de mededeling uit India (twee patiënten) waren slechts pilotstudies met maar weinig bewijskracht. Deze vervolgstudie aan de Emory universiteit voldoet meer aan de kwaliteitseisen van de wetenschap, in die zin dat hier sprake was van een controlegroep, De deelnemers waren niet gerandomiseerd, hetgeen als belangrijk wordt gezien.


Het ging om 20 patiënten met zware  Covid-19-longontsteking. 75% was zwart, 55% vrouw en ze varieerden in leeftijd van 43-104. 12 van de 20 woonde nog zelfstandig. Ze hadden allemaal een zware longontsteking, maar slechts bij 55% was werkelijk het Corona virus aangetoond.  Er was veel onderliggend lijden ('comorbidities'), in de controlegroep iets minder (die hadden het dus beter moeten doen).


10 patiënten werden gedurende 10 minuten bestraald met 1,5 Gray (dat is een lage dosis, bij kankertherapie geeft men gauw 50 Gray). op beide longen. Zowel in de bestraalde groep als in de controlegroep werd de 'gewone' behandeling (Hydroxychloroquine, Azitromycine of Remdesivir enz.) voortgezet. 


De resultaten waren positief. De bestraalde patiënten konden gemiddeld na 12 dagen weer naar huis, tegen de niet bestraalde pas na 20 dagen. In de bestraalde groep had een patiënt nog extra beademing nodig in de onbestraalde groep 4. De bestraalde groep  verbleef in totaal 10 dagen op de intensive care tegen de controlegroep (die er eigenlijk beter aan toe was) 43. Ook in het bloed en op de longfoto's waren verbeteringen te zien, zelfs door een (voor de patiënten) 'geblindeerde' deskundige. Negatieve effecten waren er nauwelijks. 1 patiënt in de bestraalde groep was even misselijk. Bij bestraling verwacht men een daling van de rode/witte bloedlichaampjes en plaatjes (pancytopenie) maar daar was geen sprake van. In beide groepen was 1 sterfgeval te betreuren. Bemoedigende resultaten dus. In Nederland lijken geen initiatieven te zijn voor vergelijkbare studies. Wereldwijd lopen er 11 'trials'.


Hier staat de boven beschreven studie.


Over de pilot aan de Emory universiteit leest U hier


en hier staat het onderzoeksverslag uit Iran