Professor Douglas Boreham bestraalt zijn kinderen zonder medische noodzaak

Omdat  'de wetenschap' in de jaren vijftig van de vorige eeuw radioactiviteit in iedere hoeveelheid tot een gevaar had verklaard, is het logisch dat mensen doodsbenauwd zijn geworden voor alles wat met radioactiviteit te maken heeft. Dat is onterecht, zoals ik op deze site tracht duidelijk te maken, maar dat misverstand zit heel erg diep. Een van de negatieve gevolgen van dit misverstand is dat mensen weigeren om röntgenfoto's' of CT-scans te laten maken. Hoeveel mensen dat precies doen is niet bekend, maar op wetenschappelijke congressen worden met enige regelmaat voorbeelden hiervan aangehaald en duidelijk gemaakt dat dit uiteindelijk negatieve - soms fatale -gevolgen heeft voor de patiënten. Uit angst voor kanker een foto weigeren omdat artsen vermoeden dat je nu al kanker hebt is niet verstandig. Stralingskundigen breken zich het hoofd hoe ze de houding van het publiek bij kunnen sturen in de richting van minder radiofobie. Een van de manieren om dat te doen is door zelf als deskundige te laten zien dat je niet bang bent. Douglas Boreham, radiobioloog aan de McMasters universiteit in Canada is daartoe ten volle bereid, zelfs om daarbij zijn kinderen in te zetten. In de medische wereld is het verrichten van 'pret-onderzoeken', onderzoeken zonder medische noodzaak, taboe (ook al gebeurt het vaak). Dat is vanwege de kosten, maar vooral vanwege het feit dat zo'n onderzoek - MET STRALING! - ook negatieve gevolgen kan hebben. Nee, niet in deze hoeveelheid zegt Boreham zelfverzekerd. De dosis is vergelijkbaar met de straling die 4 bananen afgeven. Bekijk het filmpje (3 min). 

Bron: de beelden zijn afkomstig van de videoregistraties van een wetenschappelijke bijeenkomst van stralingskundigen eind september 2018 in het Amerikaanse Hanford (een tot historical site getransformeerd voormalig nucleair industrieel complex) over de vraag of er inmiddels zo veel bekend was over straling, en de minimale gevaren daarvan, dat de normen en limieten die ons tegen die straling moeten beschermen drastisch versoepeld zouden kunnen worden. De consensus van de bijeenkomst was dat daar alle reden voor was, maar tot een concrete aanbeveling kwam het niet. Overigens zijn er wel geluiden  dat de Trump-regering er wel oren naar heeft om zoals het in vaktaal heet het 'LNT-model' waarbij er van uit gegaan wordt dat straling altijd gevaarlijk is, niet meer te gebruiken bij de stralingsbescherming (hier meer). 

Add new comment