Stralingsexperts evacueren niet zo gauw

De volgende vraag werd begin oktober 2018 gesteld op een congres van deskundigen op het gebied van radioactiviteit.

Stel dat midden in de nacht de overheid bij u aan de deur klopt en zegt: 'Er heeft een nucleair ongeluk plaats gevonden, er komt straling vrij, u moet hier weg, evacueren!'

Hoe zou u daar dan als stralingskundige op reageren?

De veiligheidsnormen voor straling zijn zeer streng, wereldwijd. Als ergens mensen dreigen bestraald te worden met een hoeveelheid die - op jaarbasis gerekend - de 1 milliSievert dreigt te overschrijden dan moeten er maatregelen worden genomen, zoals een evacuatie. In Tsjernobyl zijn op basis van die norm honderdduizenden mensen geëvacueerd, in Fukushima zou zijn geëvacueerd uitgaande van een waarde van 20 milliSievert (maar helemaal duidelijk is dat niet). Er is een vrij algemene overtuiging onder stralingskundigen dat de gevolgen van die evacuatie ernstiger waren dan de kwaal van de straling die er mee bestreden werd. Met andere woorden als men niet had geëvacueerd waren er minder mensen gestorven (zie hier en hier). Velen betwijfelen of de evacuaties überhaupt hadden moeten plaatsvinden.

Het genoemde congres van oktober 2018  ging over de vraag hoe hoog de normen dan zouden moeten zijn en deze informele poll geeft een aardig inkijkje in hoe de echte experts tegen het 'stralingsgevaar' aan kijken.

De expert zou natuurlijk eerst aan de ambtenaar vragen: hoe hoog zijn die stralingsniveaus dan? en vervolgens beslissen.  Dit waren hun reacties:

Bij een stralingsniveau van 1 milliSievert (de officiele norm dus) zou niemand huis en haard verlaten.

Bij een stralingsniveau van 20 milliSievert per jaar ook niet

Bij een stralingsniveau van 50 milliSievert per jaar ook niet. 

Twee mensen in het 200-tallige gezelschap zeiden dat ze bij een niveau van 100 milliSievert wel zouden vertrekken.

Bij een niveau van 200 milliSievert zouden er  8-10 mensen vertrekken

Sommige aanwezigen gaven te kennen dat ze misschien wel al bij lagere niveaus zouden evacueren, maar niet wisten waar ze naar toe zouden moeten, anderen zeiden dat ze veel hogere niveaus ook zouden accepteren

Uiteraard betreft het hier persoonlijke standpunten, niet die van de overheids- en andere instituten waar deze specialisten werken. 

H/t: https://atomicinsights.com/making-sense-from-radiation-protection-contro...

Add new comment