Told you so: Geen ernstige gezondheidsgevolgen bij Fukushima

'Nog steeds geen gevaar voor de bevolking, evacuaties onnodig', dat schreef de Groene Rekenkamer op 18 maart 2011 in de eerste week na de 'kernramp' in Fukushima. Nu, tien jaar later heeft Unscear, de VN-organisatie voor de bestudering van de effecten van atoomstraling een rapport uitgebracht over de gezondheidsgevolgen. Daar staat weinig nieuws in: er zijn geen gezondheidsgevolgen te vinden, geen kanker, geen extra leukemie, geen extra schildklierkanker, geen extra aangeboren afwijkingen, niet onder de gewone bevolking en niet onder de beroepsmatig betrokkenen. We told you so!


Dat is mooi, maar daar moeten we één kanttekening bij maken: er wordt nauwelijks bericht over de psychische problemen en de radiofobie die daar heerst. In de evaluatie van Tsjernobyl werd al geconcludeerd dat die psychische ellende juist de belangrijkste erfenis van dat ongeluk vormen en er zijn plenty signalen dat dat hier niet anders is. De rapporteurs zeggen dat deze psychosociale problematiek er weliswaar onmiskenbaar is, maar dat verder onderzoek hier naar niet tot hun mandaat behoort. 


Het Unscear rapport staat hier.


Hier staat de hele Groene Rekenkamer-voorpagina van destijds

Add new comment