Kan de stralingsnorm naar 100 milliSievert per maand - dus duizendmaal hoger?

In de jaren 30 was de hoeveelheid straling die een mens jaarlijks mocht ontvangen 730 milliSievert (omgerekend). Tegenwoordig is die norm 1 milliSievert per jaar. De norm van 730 milliSievert was gebaseerd op waarnemingen. Het was een tijd waarin jan en allemaal kon experimenteren met radiumdrankjes en soms primitieve roentgenbuizen. Dat ging soms behoorlijk mis, zoals de geschiedenis van de Radiummeisjes (die wijzerplaten van horloges beschilderden met lichtgevende radiumverf en zichzelf aldus doodstraalden) laat zien, maar er werd zo wel een heleboel informatie verzameld en op basis van die informatie kwam men dus tot deze norm.

In die tijd was er nog niet de aandacht voor kanker zoals vandaag de dag. Het kankerrisico zit hier dus nog niet in verdisconteerd. Daarover verkreeg men pas duidelijkheid door onderzoek op de overlevers van de atoombom. Daar werd gevonden dat mensen die waren bestraald met 100-200 milliSievert  geen kanker kregen.

De norm is nu 1 milliSievert per jaar, veel en veel lager. Er zijn geen observaties die de zin daarvan aantonen, het is een puur theoretische constructie. Belangrijkste inspiratie er voor is de stelling dat straling altijd gevaarlijk is. Dat is een claim van de amerikaanse professor Muller uit de jaren 30 van de vorige eeuw en die claim is gebaseerd op zijn onderzoek waarbij hij fruitvliegen een voor mensen dodelijke dosis straling gaf. Dit kun je vergelijken met een onderzoek naar de gevaren van alcohol waarbij je muizen iedere dag twee liter jenever laat drinken en dan na een jaar concludeert dat een glaasje per dag gevaarlijk is voor mensen. Mullers onderzoek wordt nu frauduleus genoemd, maar het dicteert nog steeds de regelgeving (zie hier).

De norm van 1 milliSievert per jaar  is niet op observaties gebaseerd, maar heeft de hele wereld bang gemaakt. Een gevolg daarvan zijn bijvoorbeeld de evacuiaties van honderdduizenden mensen na de ongelukken van Tsjernobyl en Fukushima. Die evacuaties hebben enorme verwoestingen aangericht in de levens van de mensen en duizenden doden geeist. Als ze thuis waren gebleven en zich hadden laten bestralen waren de gevolgen beperkt gebleven.

Dat zijn allemaal redenen om de stralingsnorm aan te passen. Wat professor Wade Allison betreft kan die norm met meer dan een factor duizend omhoog naar 100 milliSievert per maand. Totale jaardosis wordt dan 1200 milliSievert. Allison legt het uit in de video. 

Comments

Zeer Interessant Theo.

Add new comment