Familiezaken

10 records found.

Het artikel “Opgelegde omgang bevestigt machtsongelijkheid” (Volkskrant, 8 december) door  de advocaten Gabbi Mesters, Berna Kramer, Doef van Kempen en Sara Etty van het Proefprocessenfonds Clara Wichman wekt de indruk dat de dames het door hen aangeklaagde wetsvoorstel van de VVD-er Luchtenveld nauwelijks hebben gelezen en is vooral een voorbeeld van slachtofferfeminisme uit de 70-er jaren: veel geklaag, maar geen feiten of bronnen.

De dames betogen dat huiselijk geweld een belangrijke rol speelt bij scheidingen. Daar valt nogal wat op af te dingen. [Lees verder]

Een onderzoek door CIVITAS, Institute for the study of civil society onder redactie van mw. Rebecca O’Neill, september 2002. Vertaling uit het Engels door Nanne Scholtens en Hein van Gils. Eindredactie vertaling Theo Richel (theo@richel.org ) [Lees verder]

Seks als wapen / valse beschuldigingen

Auteur: Marjo van Soest en Malou van Hintum
Referentie: Vrij Nederland, 1 april, 2000

 

  [Lees verder]

De in 2014 overleden advocaat Chris Veraart was gespecialiseerd in zedenzaken en met name als die valse beschuldigingen betroffen. Hij ontkende geenszins dat verkrachtingen  een serieus probleem zijn, maar soms is de beschuldiging van sexuele misdragingen vals en het enorme leed dat dat veroorzaakt was Veraarts werkterrein (zie hier een interview met Veraart in Vrij Nederland). Ik heb hem ooit aan de telefoon gehad en toen liet hij ook merken dat hij eigenlijk vond dat het klimaat op dit gebied vergiftigd was, en dan doelde hij vooral op de neiging om iedere vorm van aanraking/intimiteit tussen volwassenen onderling en volwassenen en kinderen als grensoverschrijdend te beschouwen. [Lees verder]

'Vooral als ze weer op vrijersvoeten zijn denken mannen voornamelijk aan hun eigen belang. Vinden ze het leuker om in het weekend hun nieuwe vriendin over de vloer te hebben. Af en toe moeten de eigen behoeften op een wat lager pitje worden gezet om de afspraken na te komen’ (dr. Ed Spruijt, Universiteit Utrecht).

‘Het zou goed zijn als we in Nederland ook met z’n allen vinden dat de uitgaven voor kinderalimentatie belangrijker is dan de rente op een lening voor een grotere auto. In geen enkel ander land wordt bij het vaststellen van de alimentatie zoveel rekening gehouden met de uitgaven en schulden van de ex-partner. …. De berekening van de alimentatie is zo gedetailleerd en complex dat soms wordt vastgesteld dat de man geen draagkracht heeft. Of hij betaalt slechts een laag bedrag’. (Staatssecretaris emancipatie Annelies Verstand) [Lees verder]

Henk uit Groningen heeft sinds zijn ongeluk een dwarslaesie. Hij kan zich alleen via zijn rolstoel verplaatsen. Toch ontmoet hij een vrouw, ze worden verliefd en gaan samenwonen. Na enige tijd begint ze hem te slaan.


‘Ze werd het zat om mij altijd maar te verzorgen. Ik was net een klein kind’, zo vertelt hij. ‘Ze sloeg me met een vlakke hand recht in mijn gezicht. Wekelijks kreeg ik een paar stevige petsen. Ook heeft ze een keer een stok gepakt en daar mee geslagen’.


 ‘Als ik van het bed af wou dan trok ze mijn rolstoel weg. Dan kon ik mijn bed niet uit en dan was dat lekker rustig voor haar. En als ik toch probeerde er uit te komen dan duwde ze me terug. Ze maakte er echt misbruik van’.

[Lees verder]

Aan het begin van de tweede feministische golf, in de jaren zeventig, stond het nog samen op de agenda: het bestrijden van de achterstanden van vrouwen en mannen. In de afgelopen jaren is de aandacht grotendeels naar de achterstanden van vrouwen gegaan. Dat werk is nog lang niet klaar, maar er moet ook eens naar de mannen worden gekeken. Daar zijn nog veel achterstanden weg te werken. Een paar voorbeelden:

Hier de oorspronkelijke publicatie uit HP/De Tijd.

Wij zijn een succes, mijn vrouw en ik! Althans in de ogen van het Ministerie van Sociale Zaken. Ik werk thuis en mijn vrouw heeft een nagenoeg full time baan. Ik kook veel en ik heb veel tijd om de kinderen op te halen van school. Precies Zoals Het Zou Moeten! Mijn vrouw is kostwinner, ze is economisch onafhankelijk. Precies Zoals Het Zou Moeten! [Lees verder]

Na een scheiding zijn mannen vaak financieel beter af dan hun ex-vrouwen. Toch zijn het vooral vrouwen die willen scheiden. Na een scheiding kunnen mannen makkelijker een nieuwe huwelijkspartner vinden dan vrouwen. Toch zijn het vooral vrouwen die willen scheiden. De liefde van een moeder voor haar kinderen wordt vaak bejubeld en de gruwelen van een scheiding zijn wijd en zijd bekend. Toch zijn het vooral vrouwen die willen scheiden. En na de scheiding rapporteren vrouwen dat ze gelukkiger zijn dan daarvoor, ze zijn opgelucht en zeker dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. [Lees verder]