Prijs van de nucleaire veiligheid in Japan: 4500 extra doden

Denken dat iets een kernramp zal worden is dodelijker dan de kernramp zelf. Bij Tsjernobyl werd dat al vermoed, maar voor Fukushima hebben we nu de cijfers. Hoewel de media wat hier gebeurde in 2011 steevast als een kernramp betitelen, kan men hier geen stralingsdoden vinden, en dat zou je toch een beetje verwachten. Wie nu opgewekt roept dat dat een gevolg is van de beschermingsmaatregelen die er zijn genomen moet er op gewezen worden dat juist die maatregelen - ic de evacuatie - slachtoffers hebben geëist: ergens van 1200-1600. Heel veel meer dan er zouden zijn geweest als de mensen waren thuis gebleven en dat beetje extra straling hadden ondergaan (Ja dat is bekend). Een nieuwe studie laat nu zien dat er in de jaren na de 'ramp' nog 4500 extra dodelijke slachtoffers vallen te betreuren. Wederom niet door de straling maar als bijwerking van de goede bedoelingen.

In 2011 had Japan 50 kerncentrales. Die werden nadat de Tsunami in Fukushima had toegeslagen binnen 14 maanden allemaal gesloten. Niet dat er problemen waren, maar als gevolg van de toepassing van het Voorzorgsprincipe. Dat is een beleidsprincipe waar je je heel warm bij kan voelen maar waarvan de toepassing zoals we zullen zien dodelijk kan zijn. Het komt er op neer dat je als maatschappij iets niet doet als de risico's niet geheel bekend zijn. Dat is bij kernenergie niet vol te houden, niets is zo goed onderzocht als de gezondheidseffecten van straling (vergeleken met bijvoorbeeld chemische stoffen) en over de kansen dat een centrale zelf bezwijkt is ook alles bekend, maar de angst zat er in dus gingen die centrales dicht. De Japanners konden zich weer veilig voelen.

Maar een belangrijk bezwaar van het Voorzorgsprincipe is dat het zich niet bekommert om de alternatieven. Je kunt die kerncentrales sluiten, maar wat dan? De kerncentrales zorgden voor een derde van de elektriciteit in Japan en die wordt in het grootste deel van het land ook gebruikt voor verwarming, alleen in het noorden worden daarvoor nog fossiele brandstoffen gebruikt. Het stroomgat werd evenwel opgevuld door het oplappen van oude kolencentrales en dergelijk en de Japanners konden weer vooruit. Alleen de elektriciteitsprijzen gingen wel omhoog in sommige regio's zelfs met 38%.

Een dergelijke prijsverhoging is niet door iedereen op te brengen en het is te verwachten dat mensen in echte noodsituaties dan uiteindelijk zullen besluiten om de kachel maar een stukje lager te zetten of zelfs helemaal uit. Tuurlijk met een deken kom je ook een heel eind - maar niet iedereen - en in een land met  126 miljoen inwoners gaat dat een keer mis. Om precies te zijn: 4500 keer. Aldus een statistische analyse van sterftecijfers in Japan en hun correlatie met de hoogte van de elektriciteitsrekening. 4500 doden als gevolg van een poging om juist levens te redden. 

 

(H/t Kees Le Pair)

--------------------------------------------
Matthew Neidell, Shinsuke Uchida, Marcella Veronesi
Be Cautious with the Precautionary Principle: Evidence from Fukushima Daiichi Nuclear Accident
IZA DP No. 12687
OCTOBER 2019

Add new comment