Klimaat

39 records found.

Schijnt de zon in Nederland te weinig? Niet volgens Castricummer Evert Sjoerdsma(46) . Medio volgend jaar hoopt hij zijn nieuwe woning te betrekken waarmee hij geheel onafhankelijk van het elektriciteitsnet - hij is domweg niet aangesloten - met zonnecellen zal zorgen voor zijn eigen elektriciteitsvoorziening. Dit 'zonnehuis' is een project van het Provinciaal Bureau Energiebesparing Noord Holland [Lees verder]

 Het klimaatplan is economische zelfmoord zei ik tegen Zeeland Business in mei 2019. 'Theo vreest dat als de Nederlandse klimaatplannen doorgaan, de energieprijzen nog verder stijgen'. [Lees verder]

Teneinde te voldoen aan de "doelstellingen van Parijs" staan de Nederlandse regio's onder zware druk om hun prachtige gebieden vol te zetten met massa's windmolens en zonnepanelen.  Dat doet men met grommende tegenzin. Maar misschien kan dat leed fors verlicht worden met een eenvoudige ambtelijke exercitie - waarvan al bewezen is dat-ie kan! Met het volgende plan komt in principe tweeduizend vierkante kilometer vrij! [Lees verder]

 

Dienstmededeling: De voor aanstaande woensdag aangekondigde wereldramp gaat niet door. Nadere onheilstijdingen volgen. [Lees verder]

'Nergens doet de klimaatverandering zich zo gelden als op Kiribati' en 'Het eerste land dat door klimaatverandering dreigt te verdwijnen' - dat zijn de koppen van berichten in het Parool en de Volkskrant, over de angstaanjagende toekomst van het eiland Kiribati in de Stille Oceaan. Als gevolg van uw zondige gedrag wordt de aarde warmer, stijgt de zeespiegel en zullen talloze Polynesiërs uit vrees voor verdrinking moeten vluchten.  Het is een spannend verhaal, maar het is niet waar. Die eilanden kunnen niet verdrinken. Als de zeespiegel stijgt in die regio (wat-ie maar minimaal doet) dan gaan die eilanden mee omhoog. [Lees verder]

De afgelopen jaren zijn er nogal wat uitzonderlijk warme zomers geweest [Lees verder]

Ook de hete zomer heeft niet het definitieve bewijs geleverd dat de aarde aan het opwarmen is (er zijn nog plenty wetenschappers die eerder een nieuwe ijstijd zien aankomen) maar stel nu eens dat de aarde in de komende decennia echt een paar graden warmer wordt….. zou dat erg zijn? Nee zegt de Amerikaanse onderzoeker dr. Thomas Gale Moore van de Stanford Universiteit. Volgens hem is er alle reden om een eventuele opwarming met vreugde tegemoet te zien – een warmere wereld is gezonder, rijker, prettiger. En zelfs groener, als we tenminste voldoende CO2 in de lucht blijven lozen. [Lees verder]

Een halve eeuw geleden waren er nog 8000-10000 ijsberen, vandaag de dag zijn het er 21.000-27.000 en het aantal lijkt alleen maar toe te nemen. Het gaat goed met de ijsbeer. Nu nog wel. In de verre toekomst is de ijsbeer wellicht in zijn bestaan bedreigd, maar een moderne Noach kan daar waarschijnlijk meer aan doen dan het Kyoto-protocol.  

Spaarlampen: Besparen ze werkelijk stroom? Moet de helft van de armaturen vervangen? Zijn ze veilig? Wilt U ze wel? [Lees verder]

Velen spreken over spaarlampen alsof het de moderne versie is van het kaarsje waarmee je in de kerk een ziel kan redden, maar belangrijker is natuurlijk: wordt er daadwerkelijk stroom mee bespaard? Australië, Californië, Canada en het Verenigd Koninkrijk lijken onderweg naar een verbod op de gloeilamp en een gedwongen overschakeling op de spaarlamp. Europa zint nog op maatregelen maar minister Jacqueline Cramer schijnt ook een verbod na te streven.  [Lees verder]

Mijn jongste zoon Felix was ongeveer 6 en had op school te horen gekregen over de gruwelijke behandeling van dieren. Hij was ontzet en besloot tot actie tegen de 'vleesfabrieken'! Die moesten dicht!  Maar eerst besloot hij tot het tekenen van een landkaart zodat hij wist waar de 'vleesfabrieken' gevestigd waren zodat hij daar kon gaan demonstreren. Hij pakte een vel papier en ging aan de slag, en na een kwartier rende hij naar buiten, kaart in de hand en ontdekte dat die kaart en de werkelijkheid weinig met elkaar te maken hadden. [Lees verder]