Milieu

44 records found.

Uit Schilders Nieuwsblad 1978 

[Lees verder]

EEB-Secretaris Generaal Hontelez naast commissievoorzitter Barroso

Het woord ‘lobbyen’ roept associaties op van smoezelige achterkamertjes waar politici of ambtenaren worden omgekocht door sluwe fabrikanten. Om die reden zijn er in diverse landen regelingen om de invloed van deze lobbyisten binnen de perken te houden. Op zich is met ‘lobbyen’ niets mis, maar we moeten wel een open oog voor de risico’s ervan houden. Vanuit dat oogpunt is het bijzonder om te ontdekken dat de Europese Unie de lobbyisten voor de groene zaak wel een hele speciale behandeling geeft. Ze zijn namelijk op de loonlijst gezet. van de EU dus.  [Lees verder]

Professor George Reisman: Gedurende vele jaren heb ik er op gewezen dat de totale massa van de aarde, van de buitenste grenzen van de atmosfeer, 4000 mijl omlaag tot het binnenste van de aarde, uit niets anders bestaat dan stevig op elkaar gepakte chemische elementen. Er is niet één kubieke centimeter ergens in de massa van de aarde die niet bestaat uit een chemisch element of een combinatie daarvan. Dit, heb ik gezegd, is de bijdrage van de natuur aan de voorraad van natuurlijke hulpbronnen, samen met alle enorme hoeveelheden energie uit fossiele brandstoffen, uranium, wind, water, de kern van de aarde, onweer en statische elektriciteit.

Hoe veel van deze immense hoeveelheid materie en energie omgezet kan worden in de kleinere categorie van natuurlijke hulpbronnen die economisch bruikbaar zijn en toegankelijk voor de mens hangt af van de stand van de stand van wetenschap en de technologie en de beschikbaarheid van machinerie. Met andere woorden, het hangt af van de menselijke kennis van de natuur en diens fysieke vermogen om die naar zijn hand te zetten. Als de mens deze kennis en macht vergroot dan vergroot hij het economisch bruikbare deel van de natuur. Hij verandert wat tot dan toe slechts natuur was in economische goederen en welvaart. [Lees verder]

In 1952 werd Londen getroffen door de Great Smog. 4000 doden waren het onmiddellijke gevolg. Als oorzaak werd vooral de kolenstook gezien plus bijzondere meteorologische omstandigheden. Het was een belangrijke les voor de wereld en overheden overal trachtten de luchtverontreiniging in te dammen. Als je naar de statistieken kijkt is dat wonderwel gelukt. De uitstoot van zwaveldioxide, koolmonoxide en stikstoffen  ozon en fijnstof is fors teruggedrongen. Reden voor vreugde zou je zeggen, maar van vreugde is weinig te bespeuren, het is nog immer geklaag alom, over open haarden en over het vuurwerk met oud en nieuw, over stikstof uit de landbouw en de bouw. Tienduizenden levens zouden er mee gemoeid zijn. Maar de vraag is: waar zijn die doden dan? 

[Lees verder]

4 januari 2008


Indianen, zo denkt menigeen, zijn een beter soort mensen: niet egoistisch, milieuvriendelijk.


[Lees verder]Een veilige methode om asbest op te ruimen of geld verslindende nonsens? (Foto Frank Viergever)

Hier staat een reactie van Natasha Gerzon

GELD DAT JE UITGEEFT AAN KLEINE RISICO’S KUN JE NIET

MEER UITGEVEN AAN GROTE RISICO’S

Stel, U bent minister van Gezondheid en Milieu. U heeft weliswaar de beschikking over vele miljarden, maar genoeg is dat niet, want vanuit het parlement wordt U bestookt met een spervuur van problemen: er is te weinig capaciteit voor hart- en vaatpatiënten, we moeten meer hartoperaties doen. Er is een nieuw middel tegen kanker, taxol, maar dat is duur, gaan we dat vergoeden? Ouderen hebben kunstgebitten nodig anders eten ze niet meer goed en sterven vroegtijdig, en: het milieu is vergiftigd, vroeger of later betalen we daar de prijs voor, dan kunnen we massaal kanker krijgen.

Een minister moet al die belangen maar met elkaar zien te verzoenen. In eerste instantie lijkt dat eenvoudig: je kijkt gewoon hoe je je geld het beste kan besteden: hoe kun je zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk in leven houden. Het lijkt een eenvoudige rekensom. [Lees verder]

Er zijn helemaal geen doden als gevolg van de luchtverontreiniging met fijnstof. En met ozon ook niet. Dat stelt de Amerikaanse epidemioloog/advocaat en conservatief commentator Steve Milloy in een webinar voor de Groene Rekenkamer op 18 mei 2021. Hier de video van dat webinar. De literatuur waar hij naar verwijst, en meer staat in dit eerdere artikel.

En hier een aanvulling: https://junkscience.com/2021/07/western-wildfires-prove-milloy-correct-o... [Lees verder]

De Querulant over Vrij Nederland over de Querulant    

13 mei 1986 [Lees verder]

Professor J. Gordon Edwards, entomoloog (insektendeskundige)  aan de Universiteit van Californië in San José ergerde zich aan het groene geklaag over het bestrijdingsmiddel DDT. Volgens hem was dat een geweldig middel. dat niet alleen werkte tegen malaria, maar ook nog eens volstrekt onschuldig was voor mensen. Om dat te bewijzen slikte hij wekelijks ten overstaan van zijn aanhoorders een theelepeltje DDT. Dat zou 200 maal de hoeveelheid zijn die mensen in die tijd binnen zouden krijgen (via residus op het voedsel). Prof Gordon Edwards stierf op 84 jarige leeftijd aan hart falen. [Lees verder]

The World Health Organisation has unbanned DDT and now considers that pesticide a major tool in the fight against malaria, the dreaded disease that hits half a billion people and kills 1-2.7 million each year ( mostly sub-Saharan children). Many have expressed their happiness about this and expect that malaria will soon be dealt a final blow,  but that may be a bit too early because this WHO decision may be one barrier less for the use of this ‘weapon of mass survival’: the resistance against the use of it is still considerable. [Lees verder]

'Onze provincie wordt op het ogenblik geteisterd door een bezoek van 'de Groene Keuken': een truck met oplegger gevuld met twee voorbeelden van milieuvriendelijke keukens.
Milieuorganisaties (zoals hier de Kleine Aarde uit Boxtel) organiseren al meer dan 20 jaar vergelijkbare projekten [Lees verder]

17 juli' [Lees verder]

Iedere dag komt U in aanraking met zaken als cosmetica [Lees verder]

Van de snelweg kun je het bedrijf al zien liggen - een rookpluim in de verte geeft aan dat we kijken naar een chemische fabriek. Die van Hoechst ditmaal.
Een chemische fabriek brrr....wat voor rotzooi zouden ze daar nu weer maken?

De afgelopen jaren is er veel negatieve publiciteit geweest over de chemische industrie. Milieuvervuilers tot en met zouden het zijn [Lees verder]

Op het postkantoor ligt tussen de folders over hoe je rijk kunt worden en hoeveel een brief naar Thailand kost ook een folder met de pakkende naam 'Welles-Nietes'. Deze folder gaat over wat wel en niet chemisch afval is: wat mag je wel en niet in de vuilnisbak of de gootsteen gooien [Lees verder]

De fabriek wordt in de volksmond de korrelfabriek genoemd omdat er dagelijks vrachtwagens met korrels de deur uit gaan: kunstmestkorrels wel te verstaan. maar toch is dat maar een deel van de waarheid want hier in Sas van Gent [Lees verder]

Als het aan de Stichting het Zeeuwse Landschap ligt dan wordt de Zeeuwse horizon niet verder aangetast door windmolens voor de opwekking van elektriciteit. Het Zeeuwse landschap zal zich actief verzetten tegen de nieuwe overheidsplannen en behoudt zich het recht voor om in de toekomst te eisen dat bestaande windmolens worden afgebroken. In Zeeland is hooguit ruimte voor een a twee grote 'windparken' volgens het Zeeuwse Landschap. [Lees verder]

Zo af en toe moet ik er naar toe: met een karretje met puin bijvoorbeeld. Artikel staat hier. [Lees verder]

Ons dichtbevolkte landje telt op het ogenblik 5 [Lees verder]

How much does it cost to save a human life? If you let a doctor do the work it costs about 20.000 dollars, if you let the environmental movement take care of it, you may count on a price of 3 billion dollars. Conclusion: if we would spend less on the environment we would probably all live longer, because: money that is spent on small risks is not available for the big risks anymore. [Lees verder]

Het verhaal in HP/DeTijd staat hier. 

Milieuproblemen die er nog niet zijn worden alvast met veel geld voorkomen. Zelfs milieuorganisaties schrikken van de kosten en willen een Groene Rekenkamer [Lees verder]

Stel dat premier Balkenende op televisie de volgende toespraak houdt:

‘De regering heeft besloten om veel minder geld uit te geven aan het milieu. Het is nu wel schoon genoeg. De miljarden die daarbij vrij komen zullen worden gebruikt in de gezondheidszorg en voor belastingverlaging. Als gevolg van ons beleid leeft U dus langer, gezonder en rijker’. [Lees verder]

Ooit was Nederland een stuk ongerepte natuur: zee.  Het krioelde er van de vissen, schelpdieren, kwallen, kreeften en wieren en daarboven krijsten de meeuwen. Maar dat ecosysteem is verdwenen. Het stuk zee is bedijkt en drooggelegd. In de polder die zo ontstond zijn wegen aangelegd en huizen gebouwd. En in één van die huizen woon ik. Mag dat? Een ecosysteem afbreken om mensen ergens te laten wonen en werken? Ik vind van wel, maar niet iedereen denkt er zo over. [Lees verder]

In 1898 kwamen afgevaardigden uit de hele wereld in New York City bijeen voor de eerste conferentie ooit over de planning van stedebouw. Eén onderwerp domineerde de discussie en dat was niet huisvesting, ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling of infrastructuur. Het was het probleem van de paardenmest dat de afgevaardigden tot wanhoop dreef.
Het paard was geen nieuwkomer in de stedelijke omgeving, maar aan het einde van de 19e eeuw had het paardenmestprobleem een ongekende omvang bereikt. Het aantal paarden in de steden groeide sneller dan het aantal mensen.  Amerikaanse steden kwamen om in paardenmest en andere vervelende bijproducten van deze dominante  wijze van transport: urine, vliegen, opstoppingen, paardenlijken, en verkeersongevallen.Wreedheid tegen paarden was tevens een vorm van aantasting van het milieu.
De situatie leek nijpend. In 1894 schatte de Londense Times dat in 1950 elke straat in de stad met negen meter paardenmest zou zijn bedekt. Een New Yorker voorspelde in 1890 dat in 1930 de paardenmest tot de derde verdieping van de bebouwing zou reiken. Er dreigde een enorme sanitaire en volksgezondheidscrisis. [Lees verder]