Ferguson, Missouri - wat er werkelijk gebeurde

 

 

In augustus 2014 werd in de Amerikaanse plaats Ferguson (20.000 inwoners, dichtbij de stad St Louis) Michael Brown, een zwarte man van 18 doodgeschoten door de blanke politieman Darren Wilson.  Er volgden rellen,  want veel mensen beschouwden Brown's dood als het zoveelste bewijs van het racisme van de Amerikaanse politieagent. Er werd een poging gedaan om de politieman hiervoor te veroordelen, maar een 'Grand Jury' sprak hem vrij - en dat was wederom aanleiding voor rellen. Zowel de dood van Brown als de vrijspraak van de dader pasten prachtig in het verhaal dat veel? alle? Amerikanen nu eenmaal trigger happy racisten zijn.

In de media kregen de rellen uiteraard royaal aandacht, maar de aanleiding voor die rellen, de beslissing van de Grand Jury niet. De Ierse journalist Phelim McAleer - woonachtig in Los Angeles - besloot zich in de zaak te verdiepen. Hij las de notulen van de zitting van de Grand Jury, de woordelijke getuigenissen van allen die destijds bij de schietpartij aanwezig waren geweest en verbaasde zich er over dat er zo weinig aandacht hiervoor was. Deze notulen waren immers het feitelijke, zeer gedetailleerde verslag van wat er werkelijk gebeurd was. En op basis daarvan was besloten om de politieman niet te vervolgen.

McAleer besloot om een soort van toneelstuk te maken van deze teksten. 'Toneelstuk' klinkt nogal creatief, maar het ging uit eindelijk om het publieke voorlezen van de notulen door professionele acteurs. Aan de teksten werd niets veranderd. McAleer wilde de feiten laten zien en horen, maar dat initiatief werd niet op prijs gesteld. De media berichtten niet of negatief over zijn voornemen. Men vreesde dat een dergelijke voorstelling alleen maar oude wonden zou openrijten. Kort voor de eerste en enige voorstelling in Los Angeles deserteerde een aantal van de acteurs, en tijdens de voorstelling verliet een aantal toeschouwers boos de zaal. Inhoudelijke kritiek kwam er echter niet  en dat zou ook moeilijk zijn want er werd gewoon een rechtbankverslag voorgelezen. De negatieve reacties vallen alleen te verklaren vanuit de vrees dat het publiek op basis van de feiten zou concluderen dat het slachtoffer, Michael Brown, minder onschuldig was als gedacht en politieman Darren Wilson niet had geschoten omdat-ie een racist was, maar omdat hij daadwerkelijk gevaar liep. En dus dat de vrijspraak terecht was.

McAleer heeft de voorstelling op video vastgelegd en die staat hierbij. U kunt dus zelf beoordelen of Darren Wilson terecht of niet is vrijgesproken.

Add new comment