St het Zeeuwse Landschap: stop de horizonvervuiling

Als het aan de Stichting het Zeeuwse Landschap ligt dan wordt de Zeeuwse horizon niet verder aangetast door windmolens voor de opwekking van elektriciteit. Het Zeeuwse landschap zal zich actief verzetten tegen de nieuwe overheidsplannen en behoudt zich het recht voor om in de toekomst te eisen dat bestaande windmolens worden afgebroken. In Zeeland is hooguit ruimte voor een a twee grote 'windparken' volgens het Zeeuwse Landschap. Deze stichting neemt hiermee afstand van de Zeeuwse Milieufederatie en andere groene organisaties die menen dat er in Zeeland wel degelijk ruimte is of kan worden gemaakt voor meer windmolens.

Maar volgens Chiel Jacobusse

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <mailto>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.