Straling cumulatief?

Een van de redenen dat de wetgeving de kleinste hoeveelheid straling als gevaarlijk beschouwt is omdat men er van uit gaat dat de schade cumulatief is, met andere woorden: de effecten van dosis 1 moeten opgeteld worden bij de effecten van dosis 2 en dosis 3. Blijkbaar gaat men er van uit dat het lichaam de schade tussentijds niet repareert. Tsjernobyl werd geëvacueerd vanwege een mogelijke extra dosis van 1 milliSievert per jaar. Dat moest voorkomen worden.

Maar in de wereld van de kankertherapie geldt een andere benadering. Daar is het niet ongebruikelijk dat een patient een behandeling krijgt met 40000 tot 60000 milliSievert. Als men die dosis ineens zou geven zou de patiënt overlijden, daarom knipt men de behandeling in stukjes op. Maar de redenering daarachter is dat de patient na iedere behandeling kan herstellen, zodat hij of zij de volgende bestralingsdosis kan verwerken. Dat is dus in tegenspraak met het cumulatie-verhaal.

 

Add new comment