Is straling een stof?

Straling is straling en een stof is een stof, dat is geen bijzondere constatering, maar op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is dat nog niet helemaal doorgedrongen. Het departementale portaal voor straling  (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straling ) opent met de volgende tekst:

Straling is bijvoorbeeld de radioactieve stof die wordt gebruikt bij medisch onderzoek, zoals bij een röntgenfoto of een CT-scan. Andere voorbeelden van straling zijn die van mobiele telefoons of de zon.