Ontbossing

3 records found.

Hij staat bekend als een wereldwijd expert op het gebied van ontbossing. Hij maakt zich daarover grote zorgen. Woorden als ‘duurzaam’, ‘biodiversiteit’ en ‘klimaatver-andering’ behoren tot zijn dagelijkse vocabulaire. Hij studeerde de afgelopen drie jaar op de wereldwijde cijfers over ontbossing en concludeert: Onze analyse bewijst niet dat er geen afname is van het tropische bos, alleen dat het heel moeilijk is om deze overtuigend aan te tonen.

Het gaat om dr Alan Grainger van de Universiteit van Leeds die in een recent artikel in de Proceedings van de National Academy of Sciences (PNAS) (klik hier voor de oorspronkelijke studie) gehakt maakt van de cijfers waarmee we keer op keer worden bang gemaakt. Die zijn volstrekt onbetrouwbaar, zo maakt de Brit duidelijk. Iedere keer blijkt dat er meer bos is dan oorspronkelijk werd gedacht.

[Lees verder]

Het regenwoud in de Amazone is geen stuk natuur met een geschiedenis van miljoenen jaren, maar een verwilderde boomgaard uit de tijd van Columbus – door mensen gemaakt dus. De Amazone is bovendien maar één van vele voorbeelden van hoe pre-Columbiaanse Indianen massaal de natuur naar hun hand zetten in zowel noord als midden als Zuid-Amerika. Dat betoogt de Amerikaanse journalist Charles C Mann in zijn ook in Nederland verschenen boek ‘1491 - De ontdekking van pre-Columbiaans Amerika’. [Lees verder]

De bossen van de wereld, FAO 2005

In de oertijd - toen iedereen biologisch at en voldoende beweging kreeg, maar zelden ouder werd dan 30 - was 40% van het landoppervlak met bos bedekt[1], 5,3 miljard hectare. Maar de mens begon zich te ontwikkelen, en niet zelden moesten de bossen dat ontgelden. Nu, duizenden jaren later is nog zo’n vier miljard hectare over van die oorspronkelijke hoeveelheid, 30% van het landoppervlak is bedekt met bos. Natuurlijk, er staat een andere generatie bomen, maar netto zijn we maar een kwart van het oorspronkelijke areaal kwijtgeraakt: driekwart staat er nog.


Vindt U dat veel of vindt U dat weinig? De meeste mensen kennen deze cijfers waarschijnlijk niet, ze zijn geimpregneerd met de boodschap dat het heel heel slecht gaat met de bossen van de wereld - met name in de tropen - en vooral dat De Onverzadigbare Mens aan die teloorgang schuldig is. Dat schuldgevoel is evenwel makkelijker terug te voeren op de zondeval dan op de feiten zelf want het gaat helemaal niet slecht met de bossen. 

[Lees verder]