Overbevolking

4 records found.

“De groei van de wereldbevolking moet absoluut worden gestopt” – een in brede kring aanvaard beginsel. Een demografisch spookbeeld waart door gezaghebbende en invloedrijke kringen binnen de internationale gemeenschap. Dat spookbeeld is de veronderstelde noodzaak om “de wereldbevolking te stabiliseren”.  

Het streven om “de wereldbevolking te stabiliseren” (of “het bevolkingsgetal te stabiliseren” of ook wel gewoon “het aantal mensen te stabiliseren”) is in 1994 officieel op het wereldpodium afgekondigd bij de VN-Conferentie voor Bevolking en Ontwikkeling in Cairo, in een “actieplan” waarin wordt benadrukt dat “grotere inspanning” op dat gebied “beslissend” is omdat “een spoedige stabilisering van de wereldbevolking bijdraagt tot het bereiken van een duurzame ontwikkeling”.(2) En zo wordt dat nu dan ook nagestreefd door een arsenaal aan instellingen uit de “familie van de Verenigde Naties” zoals het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) en het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), dat zijn opdracht in 2002 omschreef als het nastreven van de “alom aanvaarde doelstelling de wereldbevolking te stabiliseren”.(3)  

[Lees verder]

Het leven op aarde wordt steeds prettiger! Dat is de vrolijke boodschap die de Amerikaanse hoogleraar economie dr Julian Simon nu al weer zo'n 20 jaar verkondigt. Het milieu wordt steeds schoner, de honger in de wereld neemt af, de levensverwachting neemt toe, we worden steeds rijker... en dat alles niet ondanks dat de wereldbevolking toeneemt, maar volgens Simon zelfs DANKZIJ het feit dat die wereldbevolking toeneemt! Het enige dat Simons zonnige humeur verstoort is dat bijna niemand al dat mooie nieuws gelooft: de wereld zwelgt in pessimisme over milieu, overbevolking en klimaatverandering en dat pessimisme verziekt volgens hem niet alleen ten onrechte de sfeer op aarde, maar het kost ook nog handenvol geld. [Lees verder]