Ten geleide

Alles wat je in overmaat binnenkrijgt is schadelijk, maar wat er met je gebeurt als je een grote dosis neemt zegt niets over wat er gebeurt als je een kleine dosis neemt. Zo is het met aspirine, met vet, met alcohol enzovoort en zo is het ook met ioniserende straling, radioactiviteit. De negatieve gezondheidseffecten van hoge doses (of dosis-tempi) straling zeggen niets over mogelijk schadelijke effecten van lage doses (-tempi). Wetenschappers hebben herhaaldelijk getracht schadelijke effecten van lage doses vast te stellen maar zijn daarin niet geslaagd. In tegendeel, in die onderzoeken is juist een gezondheidsbevorderend effect gevonden. Door dergelijke studies te negeren en door de effecten van hoge doses te extrapoleren naar lage doses hebben advieslichamen geconcludeerd dat lage doses het risico op kanker vergroten. Daarin hebben ze ongelijk.

Wij, de leden van Scientists for Accurate Radiation Information (SARI, VS) de  XLNT Foundation (XLNT, VS), en  de Society for Radiation Information (SRI, Japan) stellen deze misinformatie over de gezondheidseffecten van straling aan de kaak.

1. Blootstelling aan een hoge dosis ioniserende straling over een korte periode met een hoog dosis tempo,  zoals de mensen die de atoombom dicht bij Ground Zero overleefden overkwam, verhoogt de kans op kanker. Dit feit is echter irrelevant bij het schatten van het kankerrisico bij blootstelling aan lage doses of dosis-tempi.

2. Er is wetenschappelijk bewijs dat een stralingsdosis beneden 100 mGy ontvangen binnen de korte tijdsspanne van enkele seconden tot uren geheel veilig is. Dit komt overeen met 10 CT-scans en verhoogt het risico op kanker niet.  Een stralingsdosis van 1000 mGy die binnen een paar minuten wordt ontvangen (dus een hoog dosis-tempo) kan wel het kankerrisico verhogen.

3. Veel onderzoeken naar langdurige blootstelling aan straling met lage dosis-tempi waarbij de totale dosis oploopt tot enkele honderden milliGray laten juist een daling van het kankerrisico zien. Bovendien is juist een therapeutisch effect (in plaats van een kankerverwekkend effect) gevonden bij een blootstelling van het

lichaam aan 100 milliGray, 15 maal gedurende een periode van 5 weken zodat een totale dosis van 1500 milliGray wordt verkregen. Uitgaande van dergelijke gegevens is een stralingsdosis van een paar honderd (200,300) milliGray over een jaar geheel veilig en zou in feite het risico op kanker verkleinen. 

4. Gegeven dergelijke bewijzen is er geen reden om bezorgd te zijn over een groter risico op kanker als er iets gebeurt waarbij mensen blootgesteld worden aan verhoogde, maar nog steeds lage dosis straling over een langere periode  De evacuatie van de bewoners van Fukushima was gegeven de lage doses onnodig. 

5. Wij betwisten de aanbevelingen van advieslichamen als de ICRP en in Nederland en België de xxx) voor een Alara-beleid (As Low As Reasonably Achievable)  dat is gebaseerd op het huidige LNT-paradigma  We betwisten ook  de jaarlimiet van 1 mSv voor het publiek en 20 mSv voor stralingswerkers. Een dergelijk beleid is niet gebaseerd op wetenschap en is onlogisch, onwijs, ongezond en on onverantwoordelijk.   
Dit alles wordt ondersteund door een substantiële hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek. Als het publiek, de professionals, de advieslichamen, de overheid en de media op basis van het bovenstaande in actie zouden komen zou dat een grote positieve invloed hebben op welzijn en welvaart van de mensheid.

Beste Peer,

We zijn belazerd, jij en ik en vele mensen met ons.

Ik was erbij toen in 1978 jouw World Information Service on Energy werd opgericht in een zolderkamer aan het 2e Weteringplantsoen nr 9 in Amsterdam, in het Centraal Bureau van Milieudefensie waar ik destijds werkte. Strijden tegen kernenergie, dat deden we! Demonstraties organiseren, buttons Atoomenergie Nee Bedankt verkopen en Maurits en ik hadden zelfs een niet lopend handeltje in geigertellers. We hadden een windmolentje op het dak. Deed het van geen kanten maar kreeg veel media aandacht en daar ging het om. Leuke tijd! [Lees verder]

Scott Ritter op Telegram 26 oktober 2022, https://www.youtube.com/watch?v=M0YnDaabYr0 min.45 [Lees verder]

     U bent bang voor straling, voor radioactiviteit. Voor de straling van een kerncentrale, voor de straling die vrijkomt bij de winning van uranium, voor de straling van radioactief afval, voor de straling die vrijkomt bij ongelukken zoals in Fukushima en Tsjernobyl, voor de straling die vrijkomt bij atoombommen.
[Lees verder]

 

 

Van een naar eigen zeggen overbezorgde mama kreeg ik een mailtje: haar vier maanden oude zoontje had een CT-scan ondergaan. Daar was gelukkig niks akeligs gevonden maar ze maakte zich zorgen over de straling en de antwoorden van de artsen hierover vonden ze niet bevredigend. Ze had deze site gevonden, mijn boekje gelezen, maar zat nog steeds met vragen. Hieronder mijn antwoorden en een popupje van haar uiteindelijke reactie.  [Lees verder]

Pages