Familiezaken

'Vooral als ze weer op vrijersvoeten zijn denken mannen voornamelijk aan hun eigen belang. Vinden ze het leuker om in het weekend hun nieuwe vriendin over de vloer te hebben. Af en toe moeten de eigen behoeften op een wat lager pitje worden gezet om de afspraken na te komen’ (dr. Ed Spruijt, Universiteit Utrecht).


‘Het zou goed zijn als we in Nederland ook met z’n allen vinden dat de uitgaven voor kinderalimentatie belangrijker is dan de rente op een lening voor een grotere auto. In geen enkel ander land wordt bij het vaststellen van de alimentatie zoveel rekening gehouden met de uitgaven en schulden van de ex-partner. …. De berekening van de alimentatie is zo gedetailleerd en complex dat soms wordt vastgesteld dat de man geen draagkracht heeft. Of hij betaalt slechts een laag bedrag’. (Staatssecretaris emancipatie Annelies Verstand)

Lees verder about Kanker aan je ziel

Na een scheiding zijn mannen vaak financieel beter af dan hun ex-vrouwen. Toch zijn het vooral vrouwen die willen scheiden. Na een scheiding kunnen mannen makkelijker een nieuwe huwelijkspartner vinden dan vrouwen. Toch zijn het vooral vrouwen die willen scheiden. De liefde van een moeder voor haar kinderen wordt vaak bejubeld en de gruwelen van een scheiding zijn wijd en zijd bekend. Toch zijn het vooral vrouwen die willen scheiden. En na de scheiding rapporteren vrouwen dat ze gelukkiger zijn dan daarvoor, ze zijn opgelucht en zeker dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. Lees verder about 70% van de scheidingen wordt door vrouwen aangevraagd, want.. de kinderen raak je toch niet kwijt

Aan het begin van de tweede feministische golf, in de jaren zeventig, stond het nog samen op de agenda: het bestrijden van de achterstanden van vrouwen en mannen. In de afgelopen jaren is de aandacht grotendeels naar de achterstanden van vrouwen gegaan. Dat werk is nog lang niet klaar, maar er moet ook eens naar de mannen worden gekeken. Daar zijn nog veel achterstanden weg te werken. Een paar voorbeelden:

Lees verder about Help de bedreigde man>

Het artikel “Opgelegde omgang bevestigt machtsongelijkheid” (Volkskrant, 8 december) door de advocaten Gabbi Mesters, Berna Kramer, Doef van Kempen en Sara Etty van het Proefprocessenfonds Clara Wichman wekt de indruk dat de dames het door hen aangeklaagde wetsvoorstel van de VVD-er Luchtenveld nauwelijks hebben gelezen en is vooral een voorbeeld van slachtofferfeminisme uit de 70-er jaren: veel geklaag, maar geen feiten of bronnen. De dames betogen dat huiselijk geweld een belangrijke rol speelt bij scheidingen. Daar valt nogal wat op af te dingen. Lees verder about Slachtofferfeminisme fnuikend voor kinderen

Je ziet ze eigenlijk alleen maar in stripverhalen: mannen die door hun vrouw afgetuigd worden. Meestal schriele mannetjes en daarnaast dan een grote dikke vrouw liefst met een deegroller in haar hand. Van dat soort beelden weten we dat ze bedoeld zijn om te lachen. Waarom eigenlijk? Om een afbeelding van het omgekeerde, een man die een vrouw een pak rammel geeft moet niemand lachen. Dat heet huiselijk geweld en is volgens de overheid een groot maatschappelijk probleem. Lachen we om zo’n stripverhaal omdat we deep down inside eigenlijk vinden dat zo’n man zijn vrouw eigenlijk onder de duim moet houden? Dat zou wel erg primitief zijn. Sinds het feminisme weten we toch dat het onder de duim houden van vrouwen niet meer aan de orde is? Zo patriarchaal denken we toch niet meer? Lees verder about Vrouwen, het agressieve geslacht. De meerderheid van het huiselijk geweld wordt door vrouwen gepleegd

Wij zijn een succes, mijn vrouw en ik! Althans in de ogen van het Ministerie van Sociale Zaken. Ik werk thuis en mijn vrouw heeft een nagenoeg full time baan. Ik kook veel en ik heb veel tijd om de kinderen op te halen van school. Precies Zoals Het Zou Moeten! Mijn vrouw is kostwinner, ze is economisch onafhankelijk. Precies Zoals Het Zou Moeten! Wauw! een modern gezin! Helemaal in de lijn van de campagnes die het Ministerie van Sociale Zaken de afgelopen jaren voert rond de vraag ‘Wie Doet Wat?’. U heeft ze misschien gehoord of gezien, die spotjes op radio en televisie waarbij een man de drukte van het gezin ontvlucht met als argument dat hij zijn zojuist gewassen auto het best kan laten drogen door er een eindje mee te rijden. Wat een flutsmoes he? De suggestie is dat mannen veel vaker op die manier proberen onder huishoudelijk werk uit te komen. ‘Lieverd, natuurlijk wil ik de afwasmachine voor je inruimen, maar zal ik dan meteen maar mijn baan opzeggen? Lees verder about Moeten mannen meer zorgen en vrouwen meer werken? Alsjeblieft niet!