Milieu

Title
Intro Groene Rekenkamer
Een warmbloedige Natasja met syfilis
Veehouder Meindert Nieuweboer over verplichte mestinjectie
Welkom in Zeeland
Over de auto als oplosser van een groot milieuprobleem

In 1898 kwamen afgevaardigden uit de hele wereld in New York City bijeen voor de eerste conferentie ooit over de planning van stedebouw. Eén onderwerp domineerde de discussie en dat was niet huisvesting, ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling of infrastructuur. Het was het probleem van de paardenmest dat de afgevaardigden tot wanhoop dreef.
Het paard was geen nieuwkomer in de stedelijke omgeving, maar aan het einde van de 19e eeuw had het paardenmestprobleem een ongekende omvang bereikt. Het aantal paarden in de steden groeide sneller dan het aantal mensen.  Amerikaanse steden kwamen om in paardenmest en andere vervelende bijproducten van deze dominante  wijze van transport: urine, vliegen, opstoppingen, paardenlijken, en verkeersongevallen.Wreedheid tegen paarden was tevens een vorm van aantasting van het milieu.
De situatie leek nijpend. In 1894 schatte de Londense Times dat in 1950 elke straat in de stad met negen meter paardenmest zou zijn bedekt. Een New Yorker voorspelde in 1890 dat in 1930 de paardenmest tot de derde verdieping van de bebouwing zou reiken. Er dreigde een enorme sanitaire en volksgezondheidscrisis.

Spot over zure regen
Vara Punch over dioxine
Milieuvervuiling tast intelligentie kinderen aan
De oorzaak van allergie
Nationale campagne tegen zonnebad overdreven
De baby boom doet wonderen
De doden van de milieubeweging
Kostbaar koffiedik

Milieuproblemen die er nog niet zijn worden alvast met veel geld voorkomen. Zelfs milieuorganisaties schrikken van de kosten en willen een Groene Rekenkamer

Laten we maar wat beter voor de mens gaan zorgen

Ooit was Nederland een stuk ongerepte natuur: zee.  Het krioelde er van de vissen, schelpdieren, kwallen, kreeften en wieren en daarboven krijsten de meeuwen. Maar dat ecosysteem is verdwenen. Het stuk zee is bedijkt en drooggelegd. In de polder die zo ontstond zijn wegen aangelegd en huizen gebouwd. En in één van die huizen woon ik. Mag dat? Een ecosysteem afbreken om mensen ergens te laten wonen en werken? Ik vind van wel, maar niet iedereen denkt er zo over.

Velen maken zich zorgen over het verlies van natuur, er bestaat een complete bedrijfstak (van natuur- en milieuorganisaties) die zijn inkomsten haalt uit het permanent luiden van de noodklok: BIM BAM Het ecosysteem wordt aangetast BIM BAM We gaan met zijn allen ten onder! BIM BAM.

Mentally unbanning DDT

The World Health Organisation has unbanned DDT and now considers that pesticide a major tool in the fight against malaria, the dreaded disease that hits half a billion people and kills 1-2.7 million each year ( mostly sub-Saharan children). Many have expressed their happiness about this and expect that malaria will soon be dealt a final blow,  but that may be a bit too early because this WHO decision may be one barrier less for the use of this ‘weapon of mass survival’: the resistance against the use of it is still considerable. From inside the the WHO, from Africa, and from Europe and other tradepartners.  Africans fear malaria, but they have learned to fear DDT just as much.

Stop de miljardenverspilling aan het milieu (of: het milieu is nu wel schoon genoeg)

Stel dat premier Balkenende op televisie de volgende toespraak houdt:

‘De regering heeft besloten om veel minder geld uit te geven aan het milieu. Het is nu wel schoon genoeg. De miljarden die daarbij vrij komen zullen worden gebruikt in de gezondheidszorg en voor belastingverlaging. Als gevolg van ons beleid leeft U dus langer, gezonder en rijker’.

Uitlaatgassen en de gezondheid

Ons dichtbevolkte landje telt op het ogenblik 5

Houtkacheloverlast

17 juli'

St het Zeeuwse Landschap: stop de horizonvervuiling

Als het aan de Stichting het Zeeuwse Landschap ligt dan wordt de Zeeuwse horizon niet verder aangetast door windmolens voor de opwekking van elektriciteit. Het Zeeuwse landschap zal zich actief verzetten tegen de nieuwe overheidsplannen en behoudt zich het recht voor om in de toekomst te eisen dat bestaande windmolens worden afgebroken. In Zeeland is hooguit ruimte voor een a twee grote 'windparken' volgens het Zeeuwse Landschap. Deze stichting neemt hiermee afstand van de Zeeuwse Milieufederatie en andere groene organisaties die menen dat er in Zeeland wel degelijk ruimte is of kan worden gemaakt voor meer windmolens.

Maar volgens Chiel Jacobusse

Goed nieuws, dioxine is minder gevaarlijk dan we dachten
De Groene keuken

'Onze provincie wordt op het ogenblik geteisterd door een bezoek van 'de Groene Keuken': een truck met oplegger gevuld met twee voorbeelden van milieuvriendelijke keukens.
Milieuorganisaties (zoals hier de Kleine Aarde uit Boxtel) organiseren al meer dan 20 jaar vergelijkbare projekten

Redt de stortplaats Midden-Zeeland

Zo af en toe moet ik er naar toe: met een karretje met puin bijvoorbeeld

Welles Nietes

Op het postkantoor ligt tussen de folders over hoe je rijk kunt worden en hoeveel een brief naar Thailand kost ook een folder met de pakkende naam 'Welles-Nietes'. Deze folder gaat over wat wel en niet chemisch afval is: wat mag je wel en niet in de vuilnisbak of de gootsteen gooien

De ongeneeslijke chemofobie/ Broomchemie

Iedere dag komt U in aanraking met zaken als cosmetica

Hoechst

Van de snelweg kun je het bedrijf al zien liggen - een rookpluim in de verte geeft aan dat we kijken naar een chemische fabriek. Die van Hoechst ditmaal.
Een chemische fabriek brrr....wat voor rotzooi zouden ze daar nu weer maken?

De afgelopen jaren is er veel negatieve publiciteit geweest over de chemische industrie. Milieuvervuilers tot en met zouden het zijn

De korrelfabriek van Sas van Gent

De fabriek wordt in de volksmond de korrelfabriek genoemd omdat er dagelijks vrachtwagens met korrels de deur uit gaan: kunstmestkorrels wel te verstaan. maar toch is dat maar een deel van de waarheid want hier in Sas van Gent

Amerikaanse hoogleraar dr. Julian Simon: De milieuproblematiek wordt gigantisch overdreven
Lood ligt zwaar op de maag