Ongepubliceerd

Title
Betting on the future (Can bets advance science?)

Cancer will be curable before the year 2010!. Whether this is really true

;GEZOND IN 2050

BEELD: Een super de luxe high tech ziekenhuisomgeving

Vuurtje stoken

Een heerlijke zondagmiddag. Werken in de tuin de kinderen dartelend (en ruziend) om je heen. Pappa gaan we fikkie stoken? Tuurlijk gezellig