Windenergie

Title
Windmolens besparen geen brandstof

De werkelijke reden dat de wereld wordt volgezet met windmolens is (afgezien van het vangen van enorm veel subsidie) dat men hoopt dat daardoor het gebruik aan olie, kolen en gas in electriciteitscentrales omlaag zal gaan. Bij het verstoken van die fossiele brandstoffen komt CO2 vrij en men vreest dat daardoor de aarde gevaarlijk zal opwarmen. Daarvoor is tot nu toe geen greintje bewijs - er is geen klimaatprobleem - maar als dat er wel zou zijn, zou windenergie dan de oplossing zijn? Besparen windmolens fossiele brandstoffen? Topwetenschapper dr Kees Le Pair gelooft het niet.

Vara Punch over de anti-windmolenbeweging
St het Zeeuwse Landschap: stop de horizonvervuiling

Als het aan de Stichting het Zeeuwse Landschap ligt dan wordt de Zeeuwse horizon niet verder aangetast door windmolens voor de opwekking van elektriciteit. Het Zeeuwse landschap zal zich actief verzetten tegen de nieuwe overheidsplannen en behoudt zich het recht voor om in de toekomst te eisen dat bestaande windmolens worden afgebroken. In Zeeland is hooguit ruimte voor een a twee grote 'windparken' volgens het Zeeuwse Landschap. Deze stichting neemt hiermee afstand van de Zeeuwse Milieufederatie en andere groene organisaties die menen dat er in Zeeland wel degelijk ruimte is of kan worden gemaakt voor meer windmolens.

Maar volgens Chiel Jacobusse

Redt de stortplaats Midden-Zeeland

Zo af en toe moet ik er naar toe: met een karretje met puin bijvoorbeeld