Het land wordt vol gezet met windmolens en zonnepanelen, maar volgens energiedeskundige Joris van Dorp kunnen we beter overschakelen op 100% kernenergie. Beter voor milieu en economie! U kunt Van Dorps berekeningen hier nalezen: https://medium.com/generation-atomic/how-much-would-a-100-nuclear-energy... [Lees verder]

Qua klimaat, afval, natuur, stikstof, lucht, schaal, beschikbaarheid en betaalbaarheid is kernenergie zonder gelijken. Kernenergie is groener dan groen! 'Waar wachten we nog op? zegt energiedeskundige dr. ir.André Wakker [Lees verder]

Staatsman in ruste Frits Bolkestein gelooft niet dat zon- en windenergie ooit volledig aan onze energiebehoefte tegemoet kunnen komen. Zonder kernenergie lukt het niet. [Lees verder]

Hoewel we nog zat fossiele brandstoffen hebben en hij niet in een klimaatprobleem gelooft vindt fysicus Kees de Lange dat we onze koers richting kernenergie moeten verleggen. Zie ook: https://opiniez.com/2020/08/05/het-is-de-hoogste-tijd-voor-kernenergie/c... [Lees verder]

Een lage dosis straling verkort het verblijf van Covid-19-longpatiënten op de intensive care aanmerkelijk, de patiënten kunnen een stuk eerder naar huis. Dat is het resultaat van een onderzoek aan de Emory universiteit in Atlanta (Georgia) in vervolg op een pilotstudie die vergelijkbare resultaten opleverde. Daar kan nu ook een pilotstudie in Iran aan worden toegevoegd. waar 80% (4/5) deelnemers binnen enkele dagen opknapte door de lage dosis straling. Het enthousiasme onder artsen is groot alhoewel verder onderzoek zeker nodig is.  [Lees verder]

Candace Owens is een 31-jarige Amerikaanse zwarte vrouw die vooral in de VS beroemd is geworden door haar felle commentaren over de rassenproblematiek, of beter: door haar harde kritiek op het zwarte volksdeel. Dat klaagt voortdurend over ongelijkheid en achterstanden en discriminatie, maar voorzover dat al terecht is, hebben de zwarten dat in belangrijke mate aan zichzelf te danken, zo meent zij. De huidige crisis naar aanleiding van de dood van George Floyd in Minneapolis is voor haar aanleiding voor bijgaande video waarin ze er op wijst dat Floyd weliswaar deze dood niet verdiende, maar evenmin verdient om op een voetstuk te worden geplaatst als martelaar voor de zwarte zaak. Van racistisch politiegeweld is volgens Owens dan ook geen sprake, de grootste vijand van zwarten zijn de zwarten zelf. De video is vele miljoenen malen bekeken en ik heb de tekst ervan hieronder vertaald. Onderaan staan tevens diverse links naar engelstalige sites met documentatie ter ondersteuning van  Owens betoog..

[Lees verder]

Aanbevolen: kan lage dosis straling het leven redden van Covid-19-patiënten? Hier en hier

Nederland lijkt zich gehoorzaam te voegen naar de aanwijzingen van de overheid inzake de lockdown en mij is maar een signaal bekend dat een wetenschapper een andere aanpak bepleitte. Deze prof. Ira Helsloot mocht bij Pauw zijn verhaal vertellen, maar erg goed viel dat niet. Op een bepaald moment sprak Pauw de prof bestraffend toe met 'dit is een andere ziekte!' op het moment dat Helsloot suggereerde dat hier sprake was van een gewoon griep virus. In het buitenland hebben tal van wetenschappers a la Helsloot hun stem verheven. Veel van hen zijn boos en verbijsterd over de maatregelen, en het virus IS niet bijzonder gevaarlijk, het IS volstrekt vergelijkbaar met de griep, en de lockdown is een bedreiging van de vrijheid, de economie en kan heel goed ook averechts werken. De duitse arts dr Bodo Schiffman verzamelde tientallen van dergelijke  hooggeleerde reacties, en ik heb ze vertaald en aangevuld. [Lees verder]

Update: Twee patiënten in India ook opgeknapt op straling. Hier.

Een klein medisch experiment aan de Emory Universiteit in Atlanta heeft de hoop aangewakkerd dat een lage dosis straling de met Covid-19 verbonden vaak fatale longontsteking kan genezen - en dat binnen een tijdsbestek van een a twee dagen!. Dit goede nieuws verdient evenwel een stevige nuancering want het gaat hier slechts om 5 patiënten en het betreft hier geen zogeheten 'randomized clinical trial' hetgeen een voorwaarde is voor wetenschappelijke acceptatie.  In  India, Spanje en Italië en Iran vinden nu verdere pilots plaats en in de VS een echt RCT. Totaal gaat het om 275 patiënten. Hoewel het wetenschappelijk bewijs dus nog onvoldoende is moet er op gewezen worden dat voor de Tweede Wereldoorlog longontsteking op vergelijkbare wijze succesvol werd behandeld. [Lees verder]

Toen in 2011 in Fukushima de kerncentrales door de tsunami in de problemen raakten(*) werden 100.000 mensen geëvacueerd uit vrees voor de radioactieve fall-out . Dat pakte averechts uit. In de blinde paniek van de evacuatie stierven uiteindelijk ongeveer 1600 mensen (hier). Maar waar het allemaal om ging, de zo gevaarlijk geachte straling, die heeft tot nu toe geen levens geëist en zal dat ook niet doen zo is de verwachting. [Lees verder]

In de jaren 30 was de hoeveelheid straling die een mens jaarlijks mocht ontvangen 730 milliSievert (omgerekend). Tegenwoordig is die norm 1 milliSievert per jaar. De norm van 730 milliSievert was gebaseerd op waarnemingen. Het was een tijd waarin jan en allemaal kon experimenteren met radiumdrankjes en soms primitieve roentgenbuizen. [Lees verder]

Pages