Stop Radiofobie

Er zijn helemaal geen doden als gevolg van de luchtverontreiniging met fijnstof. En met ozon ook niet. Dat stelt de Amerikaanse epidemioloog/advocaat en conservatief commentator Steve Milloy in een webinar voor de Groene Rekenkamer op 18 mei 2021. Hier de video van dat webinar. De literatuur waar hij naar verwijst, en meer staat in dit eerdere artikel. [Lees verder]

Zijn de kamerleden die in maart naar Canada trokken om daar te protesteren tegen de jacht op zeehondjes werkelijk geinteresseerd [Lees verder]

Fukushima zit opgescheept met een vracht licht radioactief water. Dat wordt nu eindelijk in zee gedumpt, maar heel veel mensen bezorgt dat de rillingen. In deze video wordt kort en duizelijk uitgelegd waarom die vrees onzinnig is. [Lees verder]

Many people are afraid of radiation, but scientists make clear that radiation is not so dangerous. Therefore they argue for a relaxing of the safety limits [Lees verder]

In terms of climate, air quality, nitrogen, use of space, nature conservation, waste, recycling, availability and applicability, nuclear energy is the most sustainable we have!. In this video dr ir Andre Wakker from Holland attacks the four myths that stand in the way of a nuclear renaissance: sustainability, accidents, waste and price. Nuclear energy is greener than green. What are we waiting for? [Lees verder]

American chemist Galen Winsor has an excellent CV in de nuclear industry and he never worried about the dangers of radiation. He despised government regulation which he considered totally unnecessary. He protested by giving 77 lectures in which he tried to convince the audience by eating uranium. [Lees verder]

Many doctors still hold on to the belief that any amount of radiation is dangerous and therefor x-rays and CT-scans are only allowed when there is a real medical necessity. But this has been disproven a long time ago. Radiation in low doses is not dangerous at all and prof. Boreham (McMaster U) intends to end the radiophobia. [Lees verder]

Teneinde te voldoen aan de "doelstellingen van Parijs" staan de Nederlandse regio's onder zware druk om hun prachtige gebieden vol te zetten met massa's windmolens en zonnepanelen.  Dat doet men met grommende tegenzin. Maar misschien kan dat leed fors verlicht worden met een eenvoudige ambtelijke exercitie - waarvan al bewezen is dat-ie kan! Met het volgende plan komt in principe tweeduizend vierkante kilometer vrij! [Lees verder]

De in 2014 overleden advocaat Chris Veraart was gespecialiseerd in zedenzaken en met name als die valse beschuldigingen betroffen. Hij ontkende geenszins dat verkrachtingen  een serieus probleem zijn, maar soms is de beschuldiging van sexuele misdragingen vals en het enorme leed dat dat veroorzaakt was Veraarts werkterrein (zie hier een interview met Veraart in Vrij Nederland). Ik heb hem ooit aan de telefoon gehad en toen liet hij ook merken dat hij eigenlijk vond dat het klimaat op dit gebied vergiftigd was, en dan doelde hij vooral op de neiging om iedere vorm van aanraking/intimiteit tussen volwassenen onderling en volwassenen en kinderen als grensoverschrijdend te beschouwen. [Lees verder]

Pages